Офіційний сайт Бериславської міської ради

Оголошення

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

16 Листопада 2017

Згідно проекту: «Реконструкція очисних споруд м. Берислав, Херсонської області» планується влаштувати на існуючій ділянці очисних споруд м. Берислав Херсонської області споруди біологічної очистки каналізаційних стоків продуктивністю 800м3 /добу, здійснити реконструкцію каналізаційних трубопроводів між КНС2 та КНСЗ, між КНС1 та ОС.

Соціально-економічна необхідність запланованої діяльності: очисні споруди є природоохоронним об’єктом, впровадження якого дозволить забезпечити санітарну безпеку району, а також уникнути забруднення навколишнього середовища від неочищених стоків.

Контроль за роботою споруд здійснюватиметься засобами електроніки, людські ресурси необхідні на період будівництві, в процесі експлуатації необхідно забезпечити охорону об’єкту та догляд за зеленими насадженнями. Періодичне сервісне обслуговування технологічного обладнання буде здійснюватися спеціалізованою організацією.

Можливі впливи запланованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище:

– клімат та мікроклімат – не впливає;
– повітря – при будівництві можливі викиди від роботи двигунів внутрішнього згорання будівельної техніки; при експлуатації – вплив від викидів незначної кількості газів (сірководень, аміак, метан, окис вуглецю, азоту діоксид, етілмеркаптан, метілмеркаптан);
– водне – негативного впливу не передбачається (споруди біологічної очистки розраховані на очистку господарсько-побутових стоків до рівня ГДК, що дозволяють скид у водні об’єкти (очищена вода буде скидатися на дренажне поле);
– на ґрунти – негативного впливу не передбачається;
– рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – впливу не передбачається;

Відходи виробництва та можливість їх подальшого використання: очищенустічну воду можливо використовувати для поливу зелених насаджень та для зрошення при вирощуванні технічних культур, мулові осади після обробки на полях компостування – як органічне добриво.

З попередніми проектними розробками можна ознайомитися та надати свої пропозиції за адресою: Бериславська міська рада, 74300, Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 1 Травня, 244, тел (05546) 7-51-54.

Замовник: Комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради (73003, м.Херсон, вул.Перекопська, 17, тел. (0552) 49-32-44, e-mail: ukr-oblradu@ukr.net.Проектувальник: ТОВ «Дніпромісто ПП» (код ЄДРПОУ 32928442) 73000, м.Херсон, e-mail: senda.ua@gmail.com

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,

8 Листопада 2017

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки туалета, площею — 55,8 кв.м., по вул. Шевченка, №21-А

 

Назва об’єкта: Нерухоме майно – туалет

Місцезнаходження об’єкта: 74300, Херсонська область, місто Берислав,

вул.Шевченка, №21-А;

Мета проведення незалежної оцінки: Визначення вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладання договору оренди;

Організаційно – правова форма: Комунальна власність Бериславської міської територіальної громади;

Балансоутримувач: КВУ “ Бериславський водоканал”

Запланована дата оцінки: 03.11.2017року

Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2017р.: 8501 грн. 18 коп.

 

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи:
– заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
– копію установчого документа прететендента;
– копію кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
– письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;
– копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
– інформацію про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);
– один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу;
– пропозиції щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат та строку виконання робіт (подаються у запечатаному конверті);

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтверджених документів, що містяться в конверті.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід по визначенню ринкової вартості об’єктів нерухомого майна.
Конкурс проводиться відповідно Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності затвердженого наказом ФДМ України від 31.12.2015р. № 2075.
Конкурс відбудеться 28 листопада 2017року о 14.00 у приміщенні Бериславської міської ради за адресою: 74300, Херсонська обл., м. Берислав, вул. 1 Травня, 244.

Документи приймаються до 24 листопада 2017 року (включно).

Телефон для довідок: 8 05546 75949.

Повідомлення про проведення громадських слухань під час розроблення містобудівної документації

3 Листопада 2017

У відповідності до норм статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної ді­я­льності» 05.12.2017 року  о 14.00  в залі засідань міської ради за адре­сою: м. Берислав, вул. 1 Травня, 244 відбудуться громадські слу­хання щодо врахування гро­мадських інтересів під час роз­роблення містобудівної докуме­нтації: Детального плану території для визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови в межах вулиць Центральна, Губайдуліна, 1 Травня та трасою Берислав – Мар’янське (межа населеного пункту).

Відкрити графічний файл (збільшений розмір)

Основна мета проекту: Реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного використання міських земель – будівництво футбольного стадіону для дитячо-аматорського футболу.

Містобудівну документа­цію розроблено відповідно до ДБН 360-92** «Містобуду­вання. Планування і забудова міських і сільських поселень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Замовник містобудівної документації –  Бериславська міська рада, Розробник документації –  ТОВ “Проектний центр”  м. Нова Каховка.

Підставою для розроблення документації є рішення сесії Бериславської міської ради від 06.06.2017 р. №214.

Ознайомлення з місто­бу­ді­вною документацією, тек­сто­вими та  графічними ма­теріа­лами у відповідному по­рядку буде здійснюватись з 9.00 до 12.00 в ро­бочі дні, у відділі з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Бериславської міської ради за адре­сою: вул. 1 Травня, 244 (каб.5), м.Берислава, Херсонської області.

Пропозиції та зауваження пропонується подавати пись­мово до 04.12.2017 року за ад­ресою: 74300 м. Берислав, вул. 1 Травня, 244, Бериславська міська рада. Пропозиції, на­дані після встановленого строку, не роз­глядаються.

До уваги громадян, що потребують поліпшення житлових умов

26 Жовтня 2017

Доводимо до вашого відома, що відповідно до Житлового Кодексу України виконавчим комітетом Бериславської міської ради з 25 жовтня до 31 грудня 2017 року проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані. Тому   громадян, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень просимо звернутися в загальній відділ міської ради за адресою: м.Берислав, вул. 1 Травня, 244, кабінет №7, при собі мати паспорт, довідку про склад сім’ї та відомості про наявність чи відсутність житла.

В разі несвоєчасної подачі відомостей буде розглянуто питання щодо зняття осіб з квартирного обліку.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

17 Жовтня 2017

про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Бериславська міська рада інформує, про результати конкурсу проведеного 13.10.2017 р., щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок.

Переможцем конкурсу, по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності міської територіальної громади, площею 0,1423 га. за адресою: вул. 1 Травня, 192а, м.Берислав, Херсонської області, (код КВЦПЗ 12.04) (кадастровий номер 652061100:01:001:0517) – визнано ФОП Добрянського Олексія Валерійовича. Попередні записи