Офіційний сайт Бериславської міської ради

Оголошення

Інформація виконавчого комітету Бериславської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель (повторно)

30 Серпня 2017

Мета проведення робіт: проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою визначення ціни продажу.

Дані про земельну ділянку:

Земельна ділянка для розміщення та обслуговування будівлі автостанції (код КВЦПЗ 12.04). Площа земельної ділянки — площею 0,1423 га. (кадастровий номер
6520610100:01:001:0517), місце розташування — вул. 1 Травня, 192/а, м. Берислав, Херсонської області.

Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити: пропозицію про вартість виконання робіт, калькуляції витрат пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель за встановленою формою;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

– згода на обробку персональних даних (для претендента фізичної особи — підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія ліцензії;

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);

– проект завдання на виконання робіт, у якому зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Строк подання конкурсної документації: до 15.09.2017 року (включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи: 74300 Херсонська обл., м. Берислав, вул. 1 Травня, 244.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 20.09.2017 року об 14.00 год. за адресою: вул. 1 Травня, 240, м.Берислав, Херсонської області, телефон для довідок – 05546-75949 .

Дата проведення конкурсу може змінюватися.

Інформація про результати конкурсу з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів комунальної власності міської територіальної громади

7 Серпня 2017

27 липня 2017р. о 10.00 год. в приміщенні Бериславської міської ради відбувся конкурс з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів комунальної власності міської територіальної громади.

Переможцями конкурсу з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів комунальної власності міської територіальної громади затверджено та внесено до Реєстру організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів комунальної власності міської територіальної громади наступні юридичні особи:

– Товарна біржа «Українська міжрегіональна»,        код 35621343;

– Товарна біржа «Аграрна біржа» ,    код 31390220;

–  ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ»,    код30761636;

С.В.Шматов, голова конкурсної комісії, перший заступник міського голови

Повідомлення про проведення громадських слухань під час розроблення містобудівної документації

26 Липня 2017

У відповідності до норм статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної ді­я­льності» 29.08.2017 року  о 14.00  в залі засідань міської ради за адре­сою: м. Берислав, вул. 1 Травня, 244 відбудуться громадські слу­хання щодо врахування гро­мадських інтересів під час роз­роблення містобудівної докуме­нтації: Детальний план території кварталів житлової та громадської забудови між вулицями: Прикордонна, Центральна (Леніна), Козацька (Урицького) в м. Бериславі.

Основна мета проекту: Реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного використання міських земель.

Містобудівну документа­цію розроблено відповідно до ДБН 360-92** «Містобуду­вання. Планування і забудова міських і сільських поселень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Замовник містобудівної документації –  Бериславська міська рада, Розробник документації –  ТОВ “Проектний центр”.

Підставою для розроблення документації є рішення сесії Бериславської міської ради від 23.12.2016 р. № 174.

Ознайомлення з місто­бу­ді­вною документацією, тек­сто­вими та  графічними ма­теріа­лами у відповідному по­рядку буде здійснюватись з 9.00 до 12.00 в ро­бочі дні, у відділі з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Бериславської міської ради за адре­сою: вул. 1 Травня, 244 (каб.5).

Пропозиції та зауваження пропонується подавати пись­мово до 28.08.2017 року за ад­ресою: 74300 м. Берислав, вул. 1 Травня, 244, Бериславська міська рада. Пропозиції, на­дані після встановленого строку, не роз­глядаються.

Переглянути графічний додаток 1

Переглянути графічний додаток 2

Переглянути графічний додаток 3

Інформація виконавчого комітету Бериславської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель

26 Липня 2017

Мета проведення робіт: проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою визначення ціни продажу.

Дані про земельну ділянку:

Земельна ділянка для розміщення та обслуговування будівлі автостанції (код КВЦПЗ 12.04). Площа земельної ділянки — площею 0,1423 га. (кадастровий номер
6520610100:01:001:0517), місце розташування — вул. 1 Травня, 192/а, м. Берислав, Херсонської області.

Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити: пропозицію про вартість виконання робіт, калькуляції витрат пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель за встановленою формою;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

– згода на обробку персональних даних (для претендента фізичної особи — підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія ліцензії;

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);

– проект завдання на виконання робіт, у якому зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Строк подання конкурсної документації: до 23.08.2017 року (включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи: 74300 Херсонська обл., м. Берислав, вул. 1 Травня, 244.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 30.08.2017 року об 14.00 год. за адресою: вул. 1 Травня, 240, м.Берислав, Херсонської області, телефон для довідок – 05546-75949 .

Дата проведення конкурсу може змінюватися.

ПОВІДОМЛЕННЯ

5 Липня 2017

Бериславська міська рада повідомляє, що 30 червня 2017р. о 1000 відбулося засідання конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності на території міста Берислава.

Об’єкти оцінки:

– вбудоване у житловий будинок нежитлове приміщення № 1 площею 72,3 кв.м, м. Берислав, вул.. 1 Травня,122;

– вбудоване у житловий будинок нежитлове приміщення № 2, площею 53,8 кв.м., м. Берислав, вул.. 1 Травня,122;

– вбудоване у житловий будинок нежитлове приміщення № 1, площею 86,2 м.кв., м Берислав, вул. 1 Травня,185;

– вбудоване у житловий будинок нежитлове приміщення № 2, площею 24,3 кв.м., м Берислав, вул.. 1 Травня,185;

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єктів  з метою їх відчуження на аукціоні.

Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем конкурсу по вищезазначеним чотирьом об’єктам  обрано ТОВ  «Інститут незалежної експертної оцінки  Плюс»Попередні записи