Офіційний сайт Бериславської міської ради

29 Листопада 2017

До Міжнародного Дня інваліда

Щорічно 3 грудня в Міжнародний день інвалідів у всьому світі привертається особлива увага до проблем людей  з обмеженими фізичними можливостями.

Від­зна­чен­ня  Між­на­ро­д­но­го  дня  ін­ва­лі­дів – спра­ве­д­ли­ва  ша­на су­с­пі­ль­с­т­ва та нага­ду­ван­ня всім про обо­в’я­зок пе­ред ін­ва­лі­да­ми, що по­тре­бу­ють за­хи­с­ту та під­три­м­ки у цей не­про­с­тий час. Ін­ва­лі­ди – це не про­с­то ка­те­го­рія лю­дей. Це окремі жит­тя. Окре­мі тра­ге­ді­ї. Окре­мі люд­сь­кі на­дії на те, що все бу­де до­б­ре. На щастя, по­ряд з ними є ті, хто хоче до­по­мо­г­ти. І хто до­по­ма­га­є. Пе­ре­йма­ю­чись бу­ден­ни­ми про­бле­ма­ми ми повинні за­ми­с­ли­ти­ся над не­про­с­тою до­лею лю­дей з ва­да­ми здо­ро­в’я і не тіль­ки у день 3 гру­д­ня, а й завжди, не за­бу­ва­ти про те, що по­руч з на­ми вони жи­вуть і по­тре­бу­ють до­по­мо­ги і ува­ги.

Основний склад потерпілих, які знаходяться на обліку у  Бериславському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області, це люди, що втратили працездатність внаслідок травм на виробництві та професійних захворювань. На сьогодні 101 інвалід отримують щомісячні страхові виплати та інші різні виплати з медичної та соціальної реабілітації.

Система загальнообов’язкового державного соціального страхування гарантує громадянам соціальний захист. Наразі діє цілий комплекс соціальних послуг з медичної та соціальної реабілітації: лікування потерпілих в стаціонарних медичних закладах та санаторно-курортне лікування, медична реабілітація та організація санітарного і спеціального медичного догляду за потерпілими; забезпечення інвалідів праці необхідними медикаментозними препаратами, автомобілями, інвалідними візками, протезно-ортопедичними виробами. Сукупні витрати, спрямовані на ці цілі за 10 місяців 2017 року склали 135,6 тис.грн.

Ко­жен день у жит­ті лю­дей з осо­б­ли­ви­ми по­тре­ба­ми на­по­в­не­ний пра­г­нен­ням при­сто­су­ва­ти­ся до са­мо­стій­но­го жит­тя у су­с­пі­ль­с­т­ві, са­мо­вдо­с­ко­на­лен­ня, при­вно­си­ти ра­дість со­бі та ото­чу­ю­чим. І не­зва­жа­ю­чи на де­які не­вда­чі та сму­ток, на­дія на кра­ще та більш ле­г­ше своє іс­ну­ван­ня в су­с­пі­ль­с­т­ві не за­ли­шає їх. Го­ло­вне для них, що жит­тя є і во­но про­до­в­жу­є­ть­ся. Сьо­го­дні осо­б­ли­во­го вша­ну­ван­ня і від­зна­чен­ня за­слу­го­ву­ють ті ін­ва­лі­ди, які не впа­ли в роз­пач, не за­мкну­лись в чо­ти­рьох сті­нах, а в си­лу сво­їх сил і мо­ж­ли­во­с­тей пра­цю­ють, бе­руть ак­ти­в­ну участь в гро­мад­сь­ко­му жит­ті, за­йма­ють­ся спо­р­том, ру­ко­діл­лям, ху­до­ж­ні­ми про­ми­с­ла­ми і са­мо­ді­я­ль­ні­с­тю, ви­хо­ву­ють ді­тей і онуків. Свідченням жаги до життя стали спортивні результати Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці “Сила духу”, яка проводилася Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України вже в п’яте. Саме ця спартакіада стала прикладом залучення людей з обмеженими фізичними можливостями до активного суспільного життя. Ідея масового фізкультурно-спортивного свята була не лише вміло реалізована, а й знайшла свій відгук у серцях тих, заради кого розпочато цю нову віху в історії Фонду.

Шановні! Ба­жаю усім ВАМ здо­ро­в’я, ак­ти­в­но­го до­в­го­літ­тя,
си­ли ду­ху і бла­го­по­луч­чя вашим родинам

С.Діденко, начальник відділення

Як дістатись?

Бериславська міська рада вітає

з Днем народження

14 червня – Лісовий Едуард Евгенович, депутат міської ради;

24 червня – Починок Олександр Дмитрович, депутат міської ради;

25 червня – Юлдашев Євгеній Станіславович, член виконавчого комітету;

27 червня – Мазнєв Ярослав Миколайович, депутат міської ради;

Зичимо Вам невичерпної наснаги і непохитного оптимізму, здійснення задумів, розуміння і підтримки колег. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, миру, злагоди, добра, родинного благополуччя, впевненості та довгих років життя без тривог і невдач.

Олександр Шаповалов, міський голова

 

 

Оголошення


Нові назви вулиць


Бюджет


Громадський
проект "Бюджет участі"


Містобудування
та архітектура


Квартирний
облік


Закупівлі


Громадські
обговорення


Очищення
влади


Прийом
громадян


Комунальне
підприємство


Дитячі
садочки


Прописка
виписка


ОСББ


Карта
міста


Органи
державної влади


Консультації з громадськістю Бериславської міської ради
Президент України. Офіційне інтернет-представництво

Урядовий портал. КМУ

Верховна рада України

Херсонська обласна рада. Офіційний інформаційний сайт

Херсонська обласна державна адміністрація

Херсонська міська рада

Бериславський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Проект Міністерства юстиції України «Он-лайн будинок юстиції»
ВО Рух захисту української мови
Патронат над дитиною
Асоціація міст України