Офіційний сайт Бериславської міської ради

20 Квітня 2015

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акту –  проекту рішення Бериславської міської ради
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста Берислава
»

Бериславська міська рада повідомляє, що відповідно до  вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»      з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, з 20.04.2016 року на інформаційному стенді міської ради та на офіційному сайті Бериславської міської ради, розміщено проект регуляторного акту – проект рішення  Бериславської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста Берислава»

Пропозиції та зауваження щодо проекту направляти до виконкому  Бериславської міської ради  впродовж місяця  з дня оприлюднення за адресою: 74300 Херсонська область Бериславський район, м. Берислав, вул. 1 Травня, 244, електронна адреса: berislav.city@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста Берислава

Про затвердження Положення

про конкурсний відбір суб’єктів

оціночної діяльності для проведення

експертної грошової оцінки комунального майна

територіальної громади міста Берислава

 

З метою забезпечення прозорості в проведенні експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста, створення конкурентного середовища для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки майна, керуючись статтею 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р. «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», абзацу сьомого пункту 18 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1033), частиною 12 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста Берислава (додається).
 2. Рішення 7 сесії 6 скликання міської ради №48 від 03.03.2011 року «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають безконкурентному продажу та складу комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності» зі змінами та доповненнями, вважати таким, що втратило чинність.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, архітектури, будівництва, соціальної інфраструктури, житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова                                                                              О.М.Шаповалов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії міської ради

від __________ № _______

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення

експертної грошової оцінки комунального майна

територіальної громади міста Берислава

 Загальні положення

 1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів
  оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної
  діяльності) Бериславською міською радою, якщо вона виступає замовником
  незалежної оцінки комунального майна, що розташоване на території міської
  ради та підлягає такий оцінці відповідно до діючого законодавства, у разі, якщо вартість виконання послуг з оцінки менше вартості, встановленої статтею 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому
  значенні:

суб’єкти оціночної діяльності – зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу, що оприлюднені в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо терміну, вартості та якості виконання робіт з оцінки;

підтвердні документи – документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна, перелік яких визначений цим Положенням.

 1. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється
  конкурсною комісією (далі – комісія), утвореною за розпорядженням голови Бериславської міської ради.

Конкурсна комісія утворюється у складі 8 осіб з числа фахівців виконавчого комітету, депутатів міської ради.

 1. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих
  повноважень:
 1. Секретар комісії:
 1. До повноважень комісії належать:

У довідці про кожного претендента зазначаються:

 1. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
 2. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

Підготовка до проведення конкурсу

 1. Відділ з питань регулювання земельних відносин або юридичний відділ Бериславської міської ради у випадку потреби конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста, виникнення якої передбачене діючим законодавством, складає інформацію про проведення конкурсу, що має містити:
 1. Інформація про проведення конкурсу публікується на офіційному сайті Бериславської міської ради або в районній газеті
  „Маяк” за 10-15 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.
  Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової
  інформації.
 2. Претенденти подають до комісії конкурсну документацію, яка
  складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції.

До підтвердних документів належать:

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

 1. Конкурсну документацію слід подавати до комісії не пізніше
  ніж за два робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.
 2. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення
  конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Порядок проведення конкурсу

 1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох
  третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як
  двох учасників.
 2. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти
  рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що
  зазначається у протоколі засідання комісії.
 3. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та
  розглядає довідку про кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
 4. Під час вибору переможця конкурсу враховуються:

18.Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування.
Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу „за” чи „проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки, їх вартості та терміну, та який отримав найбільшу кількість голосів „за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем.

За результатами рейтингового голосування за більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об’єктом оцінки відповідно до додатка 2 до цього Положення.

 1. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість
  підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують голова та секретер комісії. Протокол затверджується міським головою.
 2. Комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами
  рейтингового голосування також визначає учасника конкурсу, з яким може
  бути укладено договір на проведення оцінки майна, у разі не укладання
  переможцем конкурсу такого договору, або його відмови від виконання робіт
  за договором.

Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

 1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс
  вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає
  рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.
 2. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує
  переможців конкурсу про рішення комісії.
 3. Інформація про результати конкурсу публікується на офіційному сайті Бериславської міської ради. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

До Положення про конкурсний відбір суб’єктів

оціночної діяльності для проведення

експертної грошової оцінки комунального майна

територіальної громади міста Берислава

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 

Заявник________________________________________________________

_______________________________________________________________

(назва заявника)

Керівник _______________________________________________________

________________________________________________________________

(П.І.Б., посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи) ___________________________________________________

Місцезнаходження ______________________________________________

_______________________________________________________________

(адреса, телефон, факс, ел. адреса)

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки майна ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва об’єкту, його місцерозташування та площа)

 

«___» ___________ 201_ р. ______________

(підпис керівника)

 

М.П.

Додаток 2

До Положення про конкурсний відбір суб’єктів

оціночної діяльності для проведення

експертної грошової оцінки комунального майна

територіальної громади міста Берислава

Відомість підсумків голосування

 

Об’єкт оцінки ___________________________________________________

________________________________________________________________

(назва об’єкта оцінки)

 

№ п/п Учасник конкурсу Кількість голосів
«за» «проти»

 

 

Голова комісії ____________ ________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

 

проекту рішення Бериславської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста Берислава»

 

1.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту

 

З метою належної реалізації вимог Законів України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Фонду Держмайна України № 2075 від 31.12.2015 р. міською радою розроблено Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів господарювання, які будуть залучатись до проведення експертної грошової оцінки об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Берислав. З огляду на зазначене є потреба в прийнятті Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста Берислава.

2.Цілі регуляторного акту

 

Цілями розробленого Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста Берислава є приведення у відповідність до чинних нормативно-правових актів оцінку майна та землі, а також удосконалення порядку залучення до цього процесу суб’єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень міської ради як власника майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Берислава, які визначені у статтях 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в тому числі при здійсненні делегованих повноважень.

Підготовка Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста Берислава є найбільш оптимальним способом досягнення поставлених цілей – визначення суб’єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах.

 

 

 

 

4.Механізм реалізації мети

 

Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження наступних заходів:

– визначення чіткої процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для цілей приватизації та в інших випадках, визначених чинним законодавством;

– встановлення критеріїв визначення  суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна;

– визначення конкурсної документації для участі у конкурсі.

 

5.Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка виконання його вимог

 

Застосування Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста Берислава дозволить у відповідності до чинних нормативно-правових актів забезпечити оцінку майна, земельних ділянок та оптимізувати процедуру обрання суб’єктів оціночної діяльності.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

 

6.Визначення очікуваних результатів ухвалення

запропонованого регуляторного акта

 

Введення в дію Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста Берислава сприятиме вдосконаленню процедури обрання суб’єктів оціночної діяльності з метою належної оцінки майна та землі.

 

7.Обґрунтування запропонованого терміну дії

регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акта необмежений. Зміни та доповнення до Положення вноситимуться у разі потреби та при внесенні змін до чинного законодавства України.

 

8.Визначення показників результативності

регуляторного акта

 

Затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки комунального майна територіальної громади міста Берислава сприятиме оптимізації процедури обрання суб’єктів оціночної діяльності, вдосконаленню порядку обрання переможців, урахуванню змін до чинного законодавства з питань оцінки майна, земельних ділянок та діяльності суб’єктів господарювання.

Результативність регуляторного акта буде відстежуватись шляхом проведення аналізу:

– кількість конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності;

– кількість суб’єктів господарювання, обраних на конкурсних засадах з метою проведення незалежної оцінки майна, земельних ділянок.

 

9.Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності здійснюватиметься відповідними відділами виконавчого апарату міської ради на підставі статистичних даних, отриманих від конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Базове відстеження буде проведене протягом року після набрання чинності даного регуляторного акта, оскільки для визначення показників результативності будуть використовуватись статистичні дані.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом порівняння результативності показників, визначених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Секретар ради                                                                   С.О.Лужецька

Як дістатись?

Бериславська міська рада вітає

з Днем народження

07 березня – Ткаченка Олександра Миколайовича, депутата міської ради

08 березня – Кнутас Ніну Василівну, депутата міської ради

27 березня – Левчука Миколу Миколайовича, депутата міської р

28 березня – Бех Ігоря Володимировича, члена виконавчого комітету міської ради

29 березня – Абрамова Ігоря Федоровича, депутата міської ради

Зичимо Вам невичерпної наснаги і непохитного оптимізму, здійснення задумів, розуміння і підтримки колег. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, миру, злагоди, добра, родинного благополуччя, впевненості та довгих років життя без тривог і невдач.

Олександр ШАПОВАЛОВ, міський голова

 

 Онлайн запис на прийом до Центру надання адмінстратиних послуг Бериславської міської ради


Оголошення


Нові назви вулиць


Бюджет


Громадський
проект "Бюджет участі"


Містобудування
та архітектура


Квартирний
облік


Закупівлі


Громадські
обговорення


Очищення
влади


Прийом
громадян


Комунальне
підприємство


Дитячі
садочки


Прописка
виписка


ОСББ


Карта
міста


Органи
державної влади


Консультації з громадськістю Бериславської міської ради
Президент України. Офіційне інтернет-представництво

Урядовий портал. КМУ

Верховна рада України

Херсонська обласна рада. Офіційний інформаційний сайт

Херсонська обласна державна адміністрація

Херсонська міська рада

Бериславський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Проект Міністерства юстиції України «Он-лайн будинок юстиції»
ВО Рух захисту української мови
Патронат над дитиною
Асоціація міст України