Офіційний сайт Бериславської міської ради

26

Січень

2017

Про проведення Конкурсу з призначення управителя Багатоквартирного будинку на території міста берислава

Найменування, місце знаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Бериславської міської ради, 74300, Херсонська обл., м. Берислав, вул. 1 Травня, 244, тел..( 05546) 76076

Прізвище та посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок  з учасником конкурсу:

Шитіков Дмитро Михайлович – голова комітету, заступник міського голови   тел.. ( 05546) 76182

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає вимогам, може забезпечувати  надання послуг відповідної якості і набрав максимальну кількість балів.

Оцінювання здійснюється за бальною системою, що визначається  організатором конкурсу за наступними критеріями:

– Вартість послуги з управління будинком 50 балів;

– Рівень забезпеченості  учасника конкурсу матеріально – технічною  базою 10 балів;

– Наявність працівників відповідної кваліфікації ( з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) 10 балів;

– Фінансова спроможність учасника конкурсу 20 балів;

– Наявність позитивного досвіду роботи в галузі житлово – комунального господарства 10 балів;

Максимально можлива кількість балів – до 100 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто  або через уповноважену належним чином   особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування ( прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та  час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Переглянути

Конкурсна пропозиція  пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу  та скріплюється печаткою ( за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до  неї зміни (доповнення)  до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасником для їх оцінювання

– ціна послуги, що включає витрати відповідно до статті 12 Закону України « Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальною площею об’єкта конкурсу;

 – довідка, що містить інформацію про рівень забезпеченості матеріально – технічною базою;

– довідка про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід  для виконання робіт ( з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– довідка про підтвердження фінансової спроможності;

– інформація про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово – комунального господарства, копії договорів про надання аналогічних послуг;

Учасники конкурсу мають право, крім  передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної  пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово – комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Спосіб, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається або надсилається поштою на адресу організатора.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам,які їх подали.

Кінцевий термін подання конкурсної пропозиції: не раніше, як 30 днів з дня опублікування в друкованому засобі масової  інформації повідомлення про проведення конкурсу 27.02.2017р.

 Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

74300, Херсонська обл., м. Берислав, вул.. 1 Травня, 244, зал зсідань виконавчого комітету Бериславської міської ради.

Час розкриття конвертів: не раніше, як 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу –   28.02.2017р. 0 1000

Для отримання конкурсної документації звертатись:

Виконавчий комітет Бериславської міської ради, м. Берислав,   вул.. 1 Травня, 244, каб. № 6 – Волосюк Олександр Олександрович тел. (05546) 76076.