Офіційний сайт Бериславської міської ради

8

Листопад

2018

ПОВІДОМЛЕННЯ

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

20181172096
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Бериславська міська рада, код ЄДРПОУ 04059906

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ )

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження  юридичної особи:

74300, Херсонська обл., Бериславський р-н, м.Берислав, вул.1 травня, 244,

тел. (05546)75154.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.

Будівництво комплексу по сортуванню побутових відходів м.Берислав Херсонської області (за межами населеного пункту).

Комплекс по сортуванню побутових відходів призначений для кількісного та якісного збору корисних фракцій із потоку твердих побутових відходів (ТПВ) та їх сортування з метою підготовки відходів, в першу чергу, до їх подальшої реалізації, як вторинної сировини, та  утилізації чи захоронення незатребуваних.

На території комплексу планується влаштувати ділянки для компостування органічної речовини (харчові відходи, відходи рослинного походження тощо).

 Технічна альтернатива 1. Не розглядалася. Запропоновані заходи та установки є найбільш прийнятними для даної території та видів робіт.

Технічна альтернатива 2. Не розглядалася.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

На земельній ділянці розміром 5 га на території Бериславської міської ради Бериславського району Херсонської області.

Ділянка розташована в північно-східній частині за межами населеного пункту м.Берислав  з урахуванням вимог діючого законодавства та у територіальній близькості до існуючого звалища твердих побутових відходів м.Берислав.

Територіальна альтернатива 1.

Ділянка розміром 3,0 га, що знаходиться на відстані 1,5 км за межами м.Берислав на території Шляхівської сільської ради Бериславського району Херсонської області.

Територіальна альтернатива 2. Не розглядалася. У зв’язку із відсутністю вільної земельної ділянки, що задовольняє вимогам діючого законодавства під заплановану діяльність.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Запланована діяльність сприятиме:

 • зменшенню кількості відходів, які надходять на звалище для захоронення;
 • зменшенню рівня негативного впливу побутових відходів на довкілля;
 • збільшенню обсягів використання цінних компонентів побутових відходів у якості вторинної сировини;
 • отриманню компосту – органічного добрива;
 • підвищенню рентабельності сфери поводження з ТПВ;
 • створенню нових робочих місць;
 • отриманню додаткового прибутку, збільшенню надходжень до бюджету
 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Будівництво  комплексу по сортуванню побутових відходів м.Берислав Херсонської області (за межами населеного пункту) планується на земельній ділянці розміром 5 га. Потужність комплексу  –  36,86  т на добу.

В складі комплексу передбачено наступні зони:

 • передзаводська (для стоянки легкового та вантажного транспорту);
 • адміністративна (контрольно-пропускний пункт, вагова, адміністративно-побутовий комплекс);
 • виробнича зона 1 (сміттєсортувальна станція з обладнанням для сортування ТПВ);
 • складська зона (для відсортованих компонентів ТПВ);
 • виробнича зона 2 (карти для компостування органічної речовини, майданчики зберігання готового компосту);
 • технічна зона (інженерні споруди).
 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Містобудівні – дотримання вимог ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій.

Санітарно-екологічні – забезпечення вимог ДСП 173-96 відносно санітарно-захисних зон, дотримання нормативних показників гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, дотримання нормативних вимог по шуму, поводженню з відходами та інше.

Щодо технічної альтернативи 1 Не розглядалися.

Щодо технічної альтернативи 2 Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Містобудівні обмеження – дотримання вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». Санітарно-екологічні – забезпечення вимог ДСП 173-96 відносно санітарно-захисних зон, дотримання нормативних показників ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, дотримання нормативних вимог по шуму, поводженню з відходами та інше.

На  ділянці  розміром 3,0 га розташовані поля фільтрації, санітарно-захисна зона яких складає 300м.

Ділянка не має оформленої містобудівної документації з визначеним правом власності.

За відсутністю інфраструктури (під’їзної дороги, водо- та електро-постачання) реалізація запланованої діяльності потребує більше капіталовкладень ніж при реалізації запланованої діяльності на ділянці розміром 5 га.

В зв’язку з тим прийнято рішення відмовитись від даної територіальної альтернативи.

Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядалися.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

       Виконання інженерно-геологічних вишукувань з метою більш детального вивчення інженерно-геологічних та гідрологічних умов ділянки і фізико-механічних властивостей ґрунтів.

       Інженерна підготовка території включає планування технологічних майданчиків та облаштування фундаментів Комплексу, запланованих інфраструктурних об’єктів, під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва, організація відведення дощових і талих вод, влаштування інженерних мереж із забезпеченням мінімізації їх впливу на ґрунтові і гідрогеологічні умови ділянки, облаштування твердого покриття на усіх робочих майданчиках, формування санітарно-захисної зони та захисної смуги деревино-кущових насаджень.

       Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів.

Щодо технічної альтернативи 1 не розглядалися;

Щодо технічної альтернативи 2  не розглядалися ;

Щодо територіальної альтернативи 1: Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 2:  Не розглядалися.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Клімат  і мікроклімат: негативного впливу не передбачається;

Повітряне середовище:

 • при будівництві – можливі викиди забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферу від будівельних робіт (зварювання, фарбування, переміщення ґрунту/щебню та інші), від роботи будівельної техніки та автотранспорту;
 • при експлуатації – можливі викиди ЗР в атмосферу від роботи автотранспорту, від переміщення земляних мас, розміщення відходів для сортування та компостування органічних речовин.

Водне середовище:

 • при будівництві – вплив не передбачається, оскільки водні ресурси (поверхневі і підземні води) в період проведення робіт не використовуються.
 • при експлуатації – передбачається влаштування внутрішніх систем водопостачання, внутрішнього пожежогасіння, систем побутової та промислової каналізації об’єкту. Скидання стічних вод в навколишнє середовище не передбачається.

Джерела шуму:

 • при будівництві – будівельна техніка та автотранспорт;
 • при експлуатації – обладнання комплексу по сортуванню побутових відходів, автотранспорт.

Ґрунти:

 • при будівництві – вплив можливий від забруднення паливо-мастильними матеріалами (шляхом їх розливу), викидами від роботи автотранспорту та будівельним сміттям. Зазначені забруднення носитимуть тимчасовий і локальний характер (окремі ділянки будівельного майданчика).
 • при експлуатації – негативного впливу не передбачається. Ділянки для компостування виконуватимуться з урахуванням захисних заходів.

Рослинний та тваринний світ: негативного впливу не передбачається.

Навколишню (соціальну) середу – вплив носить позитивний характер.

Навколишнє техногенне середовище: негативного впливу не передбачається.

Відходи:

 • під час будівництва утворюються недогарки електродів, побутові відходи.
 • під час експлуатації – небезпечні відходи, відпрацьовані люмінесцентні лампи, промаслене ганчір’я, відпрацьовані акумулятори, змет, відходи металів, харчові та інші органічні відходи, папір, полімери, скло, побутові відходи.

Тимчасове зберігання відходів здійснюватиметься в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

Передача відходів для подальшого їх зберігання, оброблення, знешкодження, утилізації або видалення  здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства – спеціалізованим та ліцензованим організаціям, органічні відходи – на компостування с наступним використанням в якості добрива.

Навколишнє техногенне середовище: В ході реалізації планової діяльності вплив на техногенне середовище – відсутній

Щодо технічної альтернативи 1 Не розглядалися.

Щодо технічної альтернативи 2  Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 1: Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 2:  Не розглядалися.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності, а саме

п. 11 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

– утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Відсутні

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

№2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Документ дозвільного характеру – дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”)

що видається

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, 73026, м.Херсон, пров.Казацький, буд.10,

email: dp-ekology@khoda.gov.ua; тел/факс (0552) 26-31-95:Шевченко Наталія Ігорівна

_______________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  контактна особа)