Офіційний сайт Бериславської міської ради

Оголошення

1 Лютого 2019

08.11.2018
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
20181172096/5722
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. Планована діяльність

Будівництво комплексу по сортуванню побутових відходів м.Берислав Херсонської області (за межами населеного пункту) планується на земельній ділянці розміром 5 га на території Бериславської міської ради Бериславського району Херсонської області. В складі Комплексу передбачається розміщення сміттєсортувальної станції з сортувальним обладнанням (комплекс сортування ТПВ Ж7-ТПВ ПрАТ «Барський машинобудівний завод», який займає площу 400м2. На комплекс планується поставляти 26000м3/рік ТПВ. Продуктивність комплексу – 36,8  т на добу.

На території комплексу планується влаштувати ділянки для компостування органічної речовини (харчові відходи, відходи рослинного походження тощо

 1. Суб’єкт господарювання

Бериславська міська рада, код ЄДРПОУ 04059906 74300, Херсонська обл., Бериславський р-н, м.Берислав, вул.1 травня, 244,тел. (05546)75154

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, 73026, м.Херсон, пров.Казацький, буд.10, email: dp-ekology@khoda.gov.ua;

тел/факс (0552) 26-31-95.

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Документ дозвільного характеру (дозвіл на виконання будівельних робіт;(ст.37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», інші документи дозвільного характеру (п.9 ст.9 Закону України про «Оцінку впливу на довкілля»)

 1. (Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться

18.02.2019 о 13:00  в приміщенні актової зали Бериславської міської ради,

за адресою: 74300, Херсонська обл., Бериславський р-н, м.Берислав, вул.1 травня, 244,

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності – Департамент екології та природних ресурсів Херсонської облдержадміністрації, 73026, м.Херсон, пров.Казацький, буд.10,email: dp-ekology@khoda.gov.ua, тел/факс (0552) 26-31-95: Шевченко Н.І.
 2. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів  Херсонської облдержадміністрації, 73026, м.Херсон, пров.Казацький, буд.10, email: dp-ekology@khoda.gov.ua, тел/факс (0552) 26-31-95:Шевченко Н.І.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 8 аркушах.

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Бериславська міська рада, каб.1 вул.1 травня, 244, м.Берислав, Бериславський р-н, Херсонська обл., 74300, тел.(05546)75154 Шматов Сергій Володимирович

Шановні депутати Бериславської міської ради !

28 Січня 2019

Нагадуємо, що 01 січня 2019 року розпочався черговий етап подачі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняза 2018 рік.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларація), за минулий рік. Таку декларацію зобов’язані будуть подати і депутати міської ради  та особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема керівники комунальних підприємств, установ та закладів тощо.

Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року №3.

Задля реєстрації у реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб’єкту декларування необхідно мати:

– особисту електронну скриньку з рекомендованими доменими зонами: GOV.UA або УКР;

– особистий електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП).

Сумісний із системою декларування ЕЦП можна отримати в одному із акредитованих центрів сертифікації ключів. Про сумісність ЕЦП з системою декларування можна ознайомитися за посиланням: http://czo.gov.ua/status-ecp.

Також ЕЦП можна отримати через відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (для отримання ЕЦП суб’єкт декларування повинен мати: платіжну картку банку, паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу особистої електронної скриньки та флешку).

Декларація за 2018 рік  має бути подана особисто суб’єктом декларування  шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://nazk.gov.ua/news/rozyasnennya-shchodo-zapovnennya-elektronnyh-deklaraciy) з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до 1 квітня 2019 року.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

З роз’ясненнями щодо застосування окремих положень Закону стосовно заходів фінансового контролю, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3 можна ознайомитися на сайті: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya_15.08.16_15.30_14_0.pdf.

Ознайомитися з відео щодо заповнення електронної декларації можна на сайті: http://nazk.gov.ua/deklaraciya

Відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року №19 (далі – Порядок) перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції органу, в якому працює (працював) суб’єкт декларування.

Відповідно до частини другої статті 52 Закону у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів,встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції. Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подається ним особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://nazk.gov.ua/news/rozyasnennya-shchodo-zapovnennya-elektronnyh-deklaraciy)  з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року №3.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларацій передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України.

 

Секретар  Бериславської міської ради

 

Державна Фіскальна служба України інформує :

17 Січня 2019

Задекларуйте доходи отримані у 2018 році !

 З 01.01.2019 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2018 року.

Податкова декларація про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом МФУ від 02.10.15 №859 (у редакції від 06.06.2017 №556), обов’язково подається при отриманні:

–   доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; об’єкти спадщини чи об’єкти дарування успадковані чи подаровані фізичними особами, які не є членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні, за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

–  доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді  основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

–  іноземного доходу;

–  в інших передбачених Кодексом випадках.

Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):

–  особисто або уповноваженою на це особою;

– надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

– засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається в такі граничні строки:

– для громадян, які зобов’язані подати податкову декларацію, і осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним;

– для громадян, які мають право на податкову знижку – до 31.12.2019 (включно);

– для фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)  – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року).

Сплата єдиного внеску підприємцями у 2019 році

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним кварталом, кожен підприємець зобов’язаний сплачувати суму єдиного внеску не  менше мінімального страхового внеску на місяць.

Враховуючи визначений Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” розмір мінімальної заробітної плати у 2019 році на рівні 4173 грн., мінімальна сума єдиного внеску з 01 січня становитиме 918,06 грн. (4173 х 22 відсотки).

Отже, мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становить 2754,18 грн. (918,06 грн. х 3 міс.).

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Звертаємо увагу підприємців!!!  Звіт за оновленою формою Додаток 5 подається фізичними особами – підприємцями за звітний період 2018 року до 09 лютого 2019 року відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

 

 

Державна Фіскальна служба України інформує :

17 Січня 2019

Обов’язково повідомте податкову при зміні прізвища чи місця реєстрації!

Бериславське управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі нагадує, що згідно з п.70.7.ст 70 Податкового кодексу фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючому органу відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822, фізичні особи – платники податків зобов’язані інформувати контролюючі органи про зміну даних (прізвища фізичної особи, місця проживання тощо) шляхом подання заяви за   ф. № 5ДР або за ф. № 5ДРП.

Заява про зміну даних, які вносяться до Облікової картки, стосовно фізичної особи, яка не досягла шістнадцяти років або є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, подається одним з батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини (п 8 р. IX Положення).

Слід зазначити, що фізичні особи – громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися для подання Заяви про зміну даних до будь-якого контролюючого органу, незалежно від реєстрації їх місця проживання чи перебування або відсутності такої реєстрації.

Держбюджет 2019 – основними цифрами

 В урядовій газеті «Голос України» № 241-242 від 15.12.18 оприлюднено Закон України від 23.11.18 №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Серед ключових показників головним Законом України у 2019 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1921 гривня, з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня – 2102 гривні.

Також визначено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі:

з 1 січня – 4173 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні.

Гранична сума доходу для отримання податкової соціальної пільги складає 2690 гривні.

Податкова соціальна пільга визначена у розмірі:

960,50 грн. – 100 відсотків,  1440,75 грн. – 150 відсотків, 1921грн. – 200 відсотків.

Мінімальний страховий внесок для нарахування єдиного соціального внеску становить 4173 х 22% = 918,06 грн., гранична сума надходження ЄСВ складає 13770,90 гривень.

ПОВІДОМЛЕННЯ

8 Листопада 2018

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

20181172096
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Бериславська міська рада, код ЄДРПОУ 04059906

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ )

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження  юридичної особи:

74300, Херсонська обл., Бериславський р-н, м.Берислав, вул.1 травня, 244,

тел. (05546)75154.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.

Будівництво комплексу по сортуванню побутових відходів м.Берислав Херсонської області (за межами населеного пункту).

Комплекс по сортуванню побутових відходів призначений для кількісного та якісного збору корисних фракцій із потоку твердих побутових відходів (ТПВ) та їх сортування з метою підготовки відходів, в першу чергу, до їх подальшої реалізації, як вторинної сировини, та  утилізації чи захоронення незатребуваних.

На території комплексу планується влаштувати ділянки для компостування органічної речовини (харчові відходи, відходи рослинного походження тощо).

 Технічна альтернатива 1. Не розглядалася. Запропоновані заходи та установки є найбільш прийнятними для даної території та видів робіт.

Технічна альтернатива 2. Не розглядалася.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

На земельній ділянці розміром 5 га на території Бериславської міської ради Бериславського району Херсонської області.

Ділянка розташована в північно-східній частині за межами населеного пункту м.Берислав  з урахуванням вимог діючого законодавства та у територіальній близькості до існуючого звалища твердих побутових відходів м.Берислав.

Територіальна альтернатива 1.

Ділянка розміром 3,0 га, що знаходиться на відстані 1,5 км за межами м.Берислав на території Шляхівської сільської ради Бериславського району Херсонської області.

Територіальна альтернатива 2. Не розглядалася. У зв’язку із відсутністю вільної земельної ділянки, що задовольняє вимогам діючого законодавства під заплановану діяльність.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Запланована діяльність сприятиме:

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Будівництво  комплексу по сортуванню побутових відходів м.Берислав Херсонської області (за межами населеного пункту) планується на земельній ділянці розміром 5 га. Потужність комплексу  –  36,86  т на добу.

В складі комплексу передбачено наступні зони:

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Містобудівні – дотримання вимог ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій.

Санітарно-екологічні – забезпечення вимог ДСП 173-96 відносно санітарно-захисних зон, дотримання нормативних показників гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, дотримання нормативних вимог по шуму, поводженню з відходами та інше.

Щодо технічної альтернативи 1 Не розглядалися.

Щодо технічної альтернативи 2 Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Містобудівні обмеження – дотримання вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій». Санітарно-екологічні – забезпечення вимог ДСП 173-96 відносно санітарно-захисних зон, дотримання нормативних показників ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, дотримання нормативних вимог по шуму, поводженню з відходами та інше.

На  ділянці  розміром 3,0 га розташовані поля фільтрації, санітарно-захисна зона яких складає 300м.

Ділянка не має оформленої містобудівної документації з визначеним правом власності.

За відсутністю інфраструктури (під’їзної дороги, водо- та електро-постачання) реалізація запланованої діяльності потребує більше капіталовкладень ніж при реалізації запланованої діяльності на ділянці розміром 5 га.

В зв’язку з тим прийнято рішення відмовитись від даної територіальної альтернативи.

Щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядалися.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

       Виконання інженерно-геологічних вишукувань з метою більш детального вивчення інженерно-геологічних та гідрологічних умов ділянки і фізико-механічних властивостей ґрунтів.

       Інженерна підготовка території включає планування технологічних майданчиків та облаштування фундаментів Комплексу, запланованих інфраструктурних об’єктів, під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва, організація відведення дощових і талих вод, влаштування інженерних мереж із забезпеченням мінімізації їх впливу на ґрунтові і гідрогеологічні умови ділянки, облаштування твердого покриття на усіх робочих майданчиках, формування санітарно-захисної зони та захисної смуги деревино-кущових насаджень.

       Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів.

Щодо технічної альтернативи 1 не розглядалися;

Щодо технічної альтернативи 2  не розглядалися ;

Щодо територіальної альтернативи 1: Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 2:  Не розглядалися.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Клімат  і мікроклімат: негативного впливу не передбачається;

Повітряне середовище:

Водне середовище:

Джерела шуму:

Ґрунти:

Рослинний та тваринний світ: негативного впливу не передбачається.

Навколишню (соціальну) середу – вплив носить позитивний характер.

Навколишнє техногенне середовище: негативного впливу не передбачається.

Відходи:

Тимчасове зберігання відходів здійснюватиметься в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

Передача відходів для подальшого їх зберігання, оброблення, знешкодження, утилізації або видалення  здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства – спеціалізованим та ліцензованим організаціям, органічні відходи – на компостування с наступним використанням в якості добрива.

Навколишнє техногенне середовище: В ході реалізації планової діяльності вплив на техногенне середовище – відсутній

Щодо технічної альтернативи 1 Не розглядалися.

Щодо технічної альтернативи 2  Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 1: Не розглядалися.

Щодо територіальної альтернативи 2:  Не розглядалися.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності, а саме

п. 11 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

– утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Відсутні

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

№2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Документ дозвільного характеру – дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”)

що видається

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації, 73026, м.Херсон, пров.Казацький, буд.10,

email: dp-ekology@khoda.gov.ua; тел/факс (0552) 26-31-95:Шевченко Наталія Ігорівна

_______________________________________________________________________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та  контактна особа)Попередні записи

Як дістатись?

Бериславська міська рада вітає

з Днем народження депутатів міської ради:

6 лютого- Чечіна Олександра Сергійовича;

9 лютого – Чумачова Олександра Михайловична;

11 лютого  – Данільченка Олександра Григоровича;

15 лютого – Федоренко Наталю Анатоліївну.

Зичимо Вам невичерпної наснаги і непохитного оптимізму, здійснення задумів, розуміння і підтримки колег. Бажаємо міцного здоров’я, щастя, миру, злагоди, добра, родинного благополуччя, впевненості та довгих років життя без тривог і невдач.

Олександр Шаповалов,
міський голова

 

 

Оголошення


Нові назви вулиць


Бюджет


Громадський
проект "Бюджет участі"


Містобудування
та архітектура


Квартирний
облік


Закупівлі


Громадські
обговорення


Очищення
влади


Прийом
громадян


Комунальне
підприємство


Дитячі
садочки


Прописка
виписка


ОСББ


Карта
міста


Органи
державної влади


Президент України. Офіційне інтернет-представництво

Урядовий портал. КМУ

Верховна рада України

Херсонська обласна рада. Офіційний інформаційний сайт

Херсонська обласна державна адміністрація

Херсонська міська рада

Бериславський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Проект Міністерства юстиції України «Он-лайн будинок юстиції»
ВО Рух захисту української мови
Патронат над дитиною
ДП МВС України Інформ-Ресурси
Асоціація міст України