Офіційний сайт Бериславської міської ради

16

Лютий

2021

Регламент Бериславської міської ради VІІІ скликання


РЕГЛАМЕНТ

Бериславської міської ради VІІІ скликання

 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава 1. Основні засади та принципи діяльності міської ради

 

Стаття 1. Правові засади діяльності міської ради

 1. Порядок діяльності міської ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, Статутом територіальної громади, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про засади дерегуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України ,,Про доступ до публічної інформації’’, Закону України ,,Про запобігання корупції’’, Закону України ,,Про відкритість використання публічних коштів’’, ,,Про добровільне об’єднання територіальних громад’’ іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
 2. Регламент ради встановлює порядок підготовки, скликання і проведення сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку сесії, інших процедурних питань, формування органів ради, визначає порядок здійснення контрольних функцій, інших видів діяльності ради, відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України та законами України.
 3. Регламент, а також положення про постійні комісії ради затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
 4. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника (заступників) голови міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами діючого законодавства України діють норми законодавства України, незалежно від внесення змін до Регламенту.

  

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради

 1. Діяльність міської ради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування.

Мова роботи ради

 1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.
 2. У випадках, визначених законами та на основі рішення ради в роботі ради може додатково використовуватись інша мова, прийнятна для більшості жителів громади. При цьому офіційним текстом актів ради, є текст українською мовою

Встановлення державних та місцевих символів

 1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.
 2. Герб громади та хоругва (прапор) громади встановлюються на будинку ради на постійно.
 3. На час пленарних засідань ради Державний Прапор та хоругва (прапор) громади встановлюються в залі, де проходить засідання.

 

Глава 2. Гласність роботи міської ради

 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи міської ради

 1. Пленарні засідання міської ради, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом.
 2. Гласність роботи ради, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій забезпечується шляхом публікації звіту пленарних засідань ради, розміщення інформації в мережі Інтернет та інших виданнях.
 3. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються інформації з обмеженим доступом, для роботи з якою передбачений спеціальний режим захисту.

Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку.

 1. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2) можливістю трансляції її засідань засобами Інтернету, телебачення і радіомовлення;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради в Інтернеті та пресі;

4) можливістю громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради;

5) розміщенням (за наявності організаційної та/або технічної можливості) актів ради та її посадових осіб на офіційних веб-ресурсах ради (сторінках у мережі Інтернет).

 1. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії повноважень ради поточного скликання, поданням відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».

6 На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

 1. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів

 

Стаття 4. Присутність на пленарних засіданнях міської ради

 1. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради, за запрошенням міського голови, а також секретаря ради, голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій і груп, за погодженням з міським головою або секретарем ради, можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.
 2. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на її пленарному засіданні.
 3. На пленарних засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни. Заявки на запис подаються не пізніше як за добу до пленарного засідання ради. Кількість громадян, присутніх на пленарних засіданнях ради, обумовлюється апаратом ради виходячи тільки із вмісту зали засідань (окремо з кожного питання порядку денного сесії).
 4. Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.
 5. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування

 

Стаття 5. Закриті пленарні засідання міської ради

 1. У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засіданні депутатів ради, можуть проводитися її закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
 2. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, голова районної ради, прокурор району, а також особи, присутність яких визначена радою як необхідна для розгляду відповідного питання.

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Глава 3. Перша сесія міської ради нового скликання

 

Стаття 6. Порядок скликання першої сесії

 1. Перша сесія новообраної ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.
 2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує міську раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.
 3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засідання ради першої сесії новообраний голова.
 4. Наступні сесії ради скликаються міським головою.

 

Стаття 7. Лічильна комісія

 1. Лічильна комісія обирається для організації таємного голосування міською радою і визначення його результатів. Лічильна комісія проводить також підрахунок голосів під час відкритого голосування або визначає присутність депутатів ради на пленарному засіданні ради.
 2. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі пропорційного представництва від різних партій, з урахуванням їх домовленості за умови недодержання пропорційності, шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.
 3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито. У роботі Лічильної комісії не можуть брати участь депутати ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Глава 4. Сесії міської ради

 

Стаття 8. Форми роботи міської ради

 1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

 

Стаття 9. Розпорядок роботи пленарних засідань міської ради

 1. Пленарні засідання ради, проводяться в узгоджений день та час.
 2. Пленарні засідання ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні ради, якщо за це без обговорення проголосували більшість зареєстрованих на пленарному засіданні депутатів ради.
 3. Пленарні засідання міської ради, засідання виконавчого комітету міської ради, постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.
 4. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

-можливість реалізації прав депутатів міської ради, членів виконавчого комітету ради;

-ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;

– встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання

 1. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.
 2. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів, членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання місцевої ради. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу.
 3. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання;

 

Стаття 10. Порядок скликання сесій міської ради

 1. Сесії ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.

Сесія закривається після обговорення та прийняття міською радою рішень по всіх питаннях, які винесені на розгляд сесії ради.

 1. Інформація про місце і час проведення пленарних засідань ради, а також про місце і час реєстрації депутатів ради розміщується на інформаційному стенді ради, а також заздалегідь доводиться до відома кожного депутата ради.
 2. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія ради скликається секретарем ради.

У цих випадках сесія міської ради скликається:

 • відповідно до доручення міського голови;
 • якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію ради у двотижневий строк;
 • якщо сесія ради не скликається міським головою громади у строки, передбачені п. 1 цієї статті.

Сесія ради також скликається за пропозицією не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради.

У разі, якщо посадові особи, зазначені у п. 3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію ради, то сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш однієї третини загального складу ради або постійною комісією ради.

Апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії.

На прохання депутата ради та за технічної можливості документи направляються електронною поштою.

 

Глава 5. Порядок денний сесії міської ради

 

Стаття 11. Формування порядку денного сесії міської ради

 1. Проект порядку денного сесії ради попередньо готується та узгоджується міським головою та повідомляється депутатам ради не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії ради.
 2. На пленарні засідання та засідання постійних комісій ради з питань порядку денного сесії запрошуються представники виконавчого апарату ради – розробники проектів рішень.
 3. До проекту порядку денного сесії ради включаються звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює та затверджує, а також звіти міського голови про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань.
 4. Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться міським головою громади, секретарем ради, депутатами, постійними комісіями, зборами громадян, виконавчим комітетом, старостами, членами територіальної громади, поданих у порядку місцевої ініціативи або електронної петиції. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 15 днів до відкриття сесії. Апарат ради організовує їх попередній розгляд, щоб додержати визначений ч. 1 цієї статті строк. Пропозиції до порядку денного сесії ради, внесені пізніше як за 15 днів до відкриття сесії ради або під час сесії ради, виносяться на розгляд ради для включення до порядку денного сесії, на вимогу однієї з постійних комісій або депутатської фракції чи групи.
 5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається із супровідною запискою і проектом рішення чи іншим документом, який пропонується прийняти за цією пропозицією.
 6. Проекти рішень ради міський голова або секретар ради передають до юридичного відділу ради для одержання висновку щодо відповідності його чинному законодавству. Після одержання висновку юридичного відділу щодо відповідності проекту рішення чинному законодавству, проект разом з іншими матеріалами передається відповідній постійній комісії для подальшої роботи згідно із нормами цього Регламенту.
 7. У разі невідповідності запропонованого проекту вимогам діючого законодавства або у разі винесення на розгляд ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу, він повертається міським головою автору із зазначенням мотивів повернення.

 

Стаття 12. Затвердження порядку денного сесії міської ради

 1. Проект порядку денного сесії ради обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.
 2. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії ради приймається, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів. Якщо за підсумками голосування ради питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.
 3. Міська рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради; таке рішення може прийматися не більше одного разу щодо одного і того ж питання порядку денного.

 

Глава 6. Регуляторні акти міської ради

 

Стаття 13. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

 1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів, який затверджується радою не пізніше 30 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі по тексту статті – Закон).
 2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
 4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.
 5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта виконавчим органом ради здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
 6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується.

 

РОЗДІЛ 3. ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Глава 7. Проведення пленарних засідань

 

Стаття 14. Розклад, Відкриття та ведення пленарного засідання

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про проведення сесії час.
 2. Ранкові пленарні засідання ради починаються о 9 годині і закінчуються о 13 годині, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради.
 3. Вечірні пленарні засідання відбуваються з 13 до 17 години.
 4. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.
 5. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.
 6. На початку ранкового засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань.
 7. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії в розділі «Різне».
 8. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває міський голова чи секретар ради або особи, визначені законодавством України. Засідання ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів ради від загального складу ради.
 9. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ради, під час розгляду внесеної ним пропозиції не з процедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого па пленарному засіданні ради, він звільняє місце, відведене для головуючого на пленарному засіданні ради; ведення пленарного засідання ради доручається міським головою іншій особі, зазначеній в ч. 1 цієї статті.

 

Стаття 15. Реєстрація депутатів міської ради на пленарному засіданні міської ради

 1. На початку кожного пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні, повідомляє раду про кількість депутатів, які відсутні з поважних причин.
 2. Якщо відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв’язку з відсутністю, за даними реєстрації, необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради але не більше, ніж на два тижні.
 3. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні ради на вимогу депутатів ради із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні ради. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні ради необхідної кількості депутатів ради, головуючий па пленарному засіданні ради відкладає пленарне засідання ради або закриває його, або переходить до розгляду питань, зазначених у розділі „Різне”.

 

Стаття 16. Повноваження головуючого на пленарному засіданні міської ради

 1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;

9) в першочерговому порядку вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання ради; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

10) проводить сигнальне голосування згідно із ст. 17 цього Регламенту;

11) вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;

12) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради;

13) до початку розгляду питань порядку денного головуючий на пленарному засіданні ради може робити повідомлення раді, які вважає за доцільні; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання ради, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на пленарному засіданні ради може робити і тоді, коли згідно з ч. З ст. 15 цього Регламенту пленарне засідання ради не може бути відкрите;

здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

 1. Під час пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.
 2. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач.
 3. У разі відсутності голови громади або немотивованої відмови голови громади скликати сесію, її скликає та веде секретар ради.

 

Стаття 17. Проведення сигнального голосування

 1. Для визначення критеріїв організації і прогнозування ходу пленарного засідання ради та розгляду питань головуючий на пленарному засіданні ради, на свій розсуд, може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати кількість депутатів ради, які її підтримують або висловлюються проти неї.
 2. Сигнальне голосування проводиться без обговорення і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів Лічильною комісією не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується, правила ст. 29 не застосовуються. Головуючий на пленарному засіданні ради, міський голова і секретар ради в сигнальному голосуванні участі не беруть.
 3. Проведення сигнального голосування не впливає на можливість прийняття рішення з того самого питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

 

Стаття 18. Депутатське запитання

 1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.
 2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через секретаря ради.
 3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.
 4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

 

Стаття 19. Питання процедурного характеру

 1. Рада розглядає питання процедурного характеру. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.
 2. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу Ради.
 3. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.
 4. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

Перед розглядом питання головуючий зобов’язаний з’ясувати, чи не має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме: додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.

 

Стаття 20. Порядок переходу до наступного питання порядку денного сесії

 1. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного сесії ради оголошується головуючим на пленарному засіданні ради. Він повідомляє також про назву, кількість редакцій, дату поширення серед депутатів ради проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про намічений порядок розгляду питання.
 2. Головуючий на пленарному засіданні ради, за рішенням ради, може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів ради, процедурне рішення про це приймається радою.
 3. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.
 4. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

 

Стаття 21. Секретаріат сесії

 1. За пропозицією міського голови або депутатів ради на кожній сесії ради більшістю голосив депутатів ради, присутніх на пленарному засідання ради, персонально або списком обирається секретаріат сесії ради в кількості, як правило, двох депутатів. У ходу сесії ради до складу секретаріату у такому самому порядку можуть бути внесені зміни.
 2. Секретаріат сесії ради надає допомогу головуючому у проведення сесії ради, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, оголошує на пленарному засідання ради звернення депутатів ради, подань у письмовій формі.

 

Глава 8. Встановлення регламенту для виступаючих та порядок надання слова

 

Стаття 22. Порядок надання слова

1.Доповіді, співдоповіді, виступи в обговоренні, заяви, запити виголошуються з трибуни.

 1. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
 2. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції – зазначає і її назву.
 3. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання ради в межах часу, передбаченого статтею 21 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата ради.
 4. Без запису на виступ, з місця, за усним зверненням депутата ради перед оголошенням припинення обговорення йому надається слово:
 • з мотивів голосування;
 • для оголошення процедурного питання;
 • для репліки;
 • для застережень.

Голова районної державної адміністрації, голова районної ради мають право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується питання, що винесені ними на розгляд, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні.

Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право на запитання доповідачеві (співдоповідачеві), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

Депутату ради, який не зареєструвався відповідно до вимог, зазначених в Регламенті, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

 

Стаття 23. Визначення часу для виступаючих на сесії ради

 1. Час, який надається для доповіді, не може становити менше 15 хвилин, співдоповіді – 10 хвилин і заключного слова – 5 хвилин. Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, виступів у розділі „Різне” – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 2 хвилини.
 2. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні ради вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
 3. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.
 4. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

 

Стаття 24. Черговість надання слова для виступу

 1. На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово депутатам ради з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та з забезпеченням виступів від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.
 2. Головуючим на пленарному засіданні ради позачергово надається слово для виступу щодо порядку ведення засідання ради, для постановки відкладеного питання або щодо неприйнятності прийняття рішення щодо даного питання, для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на запитання і для роз’яснень.
 3. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.
 4. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.
 5. Головуючий надає слово старості поселення (округу), щодо якого розглядається рішення, якщо при підготовці проекту такого рішення не було досягнуто його попереднього схвалення старостою.

 

Стаття 25. Право депутата ради на виступ та запитання

 1. Депутат ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутатові ради або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово або усно секретаріат сесії ради або головуючого. Депутат ради, який записався для виступу, може приєднати час свого виступу до часу виступу іншого депутата ради.
 2. У разі відсутності депутата ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з ч. 1 цієї статті.
 3. Депутат ради може виступити на пленарному засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, як правило, не більше двох разів, за винятком випадків, зазначених у п. 5 статті 20 цього Регламенту.
 4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп по черзі на засадах рівності. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.
 5. Гарантоване право виступу належить депутату, автору (співавтору) проекту рішення чи поправки, яка голосується, на його прохання.
 6. Гарантоване право виступу належить депутату, обраному у відповідному населеному пункті, якого стосується проект рішення, що розглядається, зокрема: з питань розробки містобудівної документації, надання дозволів на будівництво, відведення земель в межах цього населеного пункту тощо.
 7. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

1) голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління – з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків бюджету громади;

2) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

 1. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.

 

Глава 9. Організація розгляду питань на пленарному засіданні міської ради

 

Стаття 26. Порядок обговорення питання

 1. Обговорення питання на пленарному засіданні ради, як правило, включає:
 • доповідь, запитання доповідачеві і відповіді на них;
 • співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
 • виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів ради разом з висновком відповідної комісії;
 • внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність прийняття рішень, якщо такі є;
 • виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових спеціальних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;
 • виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;
 • виступи депутатів ради;
 • оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
 • внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);
 • заключне слово співдоповідачів і доповідача;
 • уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
 • виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення І обговорення, або депутата ради від депутатської фракції чи групи – ініціатора внесення і обговорюваного питання;
 • виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої І депутатської фракції чи групи;
 • виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні ради думки депутатської фракції чи групи;
 • виступи депутатів ради з мотивів голосування.
 1. Обговорення питання, яке винесено за ініціативою постійної комісії на розгляд ради, починається з доповіді визначеного профільною комісією доповідача, якщо інший порядок не встановлено цим Регламентом.
 2. Окрема думка депутата ради – члена комісії, яка є письмовим додатком до висновку чи пропозицій постійної комісії, обговорюється на пленарному засіданні ради одночасно з доповіддю комісії.
 3. Головуючий надає слово старості поселення (округу), щодо якого розглядається рішення, якщо при підготовці проекту такого рішення не було досягнуто його попереднього схвалення старостою.

 

Стаття 27. Відкладення розгляду питання

 1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть запропонувати відкласти це питання, а саме – перенести його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.
 2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.

 

Стаття 28. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення питання

 1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання здійснюються одразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.
 2. Обговорення і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання відбувається до голосування по проекту рішення, їх відносно якого ці питання внесено.
 3. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.

 

Стаття 29. Закінчення обговорення питання

1.Тексти виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів ради повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються до секретаріату сесії ради відразу ж після закінчення пленарного засідання ради.

2.Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення.

 1. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій та груп головуючий на пленарному засіданні ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні ради – до 30 хвилин.

 

 

 

 

Глава 10. Порядок голосування на пленарному засіданні ради

 

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування

 1. Проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів ради щодо них.
 2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного; якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.
 3. Після закінчення обговорення питання головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про перехід до голосування.
 4. Головуючий на пленарному засіданні ради погоджує з присутніми на засіданні депутатами ради початок голосування, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або якщо від депутатів надійшли пропозиції.
 5. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата ради і після голосування пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використане до голосування і депутат ради має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням.
 6. При встановленні результатів голосування враховується голос міського голови.

 

Стаття 31. Черговість голосування інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій та поправок

 1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від профільної постійної комісії. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

2.Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 1. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.

 

Стаття 32. Вимоги до процедури голосування

 1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні ради формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.
 2. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
 3. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.
 4. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.
 5. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 6. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Глава 11. Рішення міської ради

 

Стаття 33. Загальні вимоги до рішення міської ради

 1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні ради після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках передбачених Регламентом або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні ради проти цього.
 2. Рада може давати та ухвалювати на пленарних засідання:

1) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;

2) звернення – рішення ради, направлені до непідпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

3) заяви – рішення ради, що містить позицію ради з певних питань;

 1. Рішення ради (крім процедурного) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення на пленарному засіданні ради за них проголосувала більшість депутатів ради від загального складу ради.
 2. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, про що фіксується у протоколі пленарного засідання ради.

 

Стаття 34. Рішення міської ради з процедурних питань

 1. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.

Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення відповідно до Регламенту або без обговорення у випадках, зазначених у Регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване для розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 35. Протокол, стенографічний звіт сесії

 1. Засідання ради стенографуються. Ведення стенографічного запису засідання здійснює апарат ради.
 2. У разі допущення в стенограмі неточностей тощо, депутат може протягом 3 днів після оформлення стенографічного звіту сесії подати зауваження на ім’я головуючого на засіданні.
 3. Запис виступів на пленарному засіданні ради зберігається до наступної чергової сесії.
 4. Засідання сесій ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює апарат. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, час і місце проведення засідань сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд сесії, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі винесені на голосування питання і пропозиції; повні результати голосування та прийняті рішення.
 5. Протокол сесії підписується головуючим на засіданні та секретарем сесії.
 6. Копії протоколів та стенографічного звіту сесії надаються депутату на його прохання (вимогу), крім закритого засідання.

 

Глава 12. Види та способи голосувань при прийнятті рішень міської ради

 

Стаття 36. Відкрите поіменне голосування.

 1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях ради проводиться відкрите поіменне голосування. Відкритим поіменним голосуванням рада приймає всі рішення, окрім випадків передбачених діючим законодавством та цим Регламентом. Відкрите поіменне голосування за допомогою підрахунку голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому цим Регламентом.
 2. Шляхом відкритого поіменного голосування приймаються рішення ради, включаючи питання щодо обрання, призначення, затвердження, надання згоди на призначення на посади чи до складу колегіальних органів або питання відкликання. Відкрите голосування здійснюється у режимі підняття руки.
 3. Відкрите поіменне голосування здійснюється у режимі фіксації волевиявлення депутатів. У разі відсутності технічного оснащення, відкрите поіменне голосування проводиться шляхом зачитування членами лічильної комісії списку депутатів, кожен депутат під час зачитування його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування. Члени лічильної комісії фіксують оголошене рішення депутата і вносять його у листок голосування за відповідне питання порядку денного пленарного засідання. Члени лічильної комісії підписують кожний листок поіменного голосування.
 4. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів і повідомляють результат голосування, який заноситься до протоколу пленарного засідання.
 5. У випадку наявності технічних засобів для поіменного голосування результати голосування оголошує головуючий на сесії. Результати голосування вносяться у протокол пленарного засідання, переносяться на паперові носії, що підписуються членами лічильної комісії.
 6. Дані про поіменне голосування після закриття пленарного засідання надаються виконавчим апаратом Ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам Ради, за їх письмовим зверненням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті Бериславської міської ради в день голосування.
 7. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
 8. При прийнятті рішення, депутат голосує підняттям руки.

 

 

 

Стаття 37. Таємне голосування за допомогою бюлетенів

 1. Обрання, призначення або затвердження посадових осіб чи колегіальних органів радою може проводитись таємним голосуванням за допомогою бюлетенів.

Виключно таємним голосуванням за допомогою бюлетенів, у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», приймаються рішення:

– щодо дострокового припинення повноважень міського голови;

– обрання секретаря ради, звільнення його з посади.

 1. Протоколювання процедури таємного голосування та підрахунок голосів під час таємного голосування здійснює Лічильна комісія.
 2. Протоколи Лічильної комісії про виготовлення бюлетенів для голосування та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.
 3. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється
 4. До бюлетеня для таємного голосування включаються всі кандидатури, яких було висунуто у встановленому законами порядку і які дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися і перед проведенням повторного голосування.

 

Стаття 38. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

1. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, виготовляються під контролем Лічильної комісії за встановленою радою формою. Бюлетені для таємного голосування повинні мати відповідну позначку, бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета виборів – призначення чи затвердження – та партійна належність кандидатів. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).2. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на апарат ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.3. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради.4. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії. 5. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата ради, у яких голосуючим не зроблено жодної позначки. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

 

Стаття 39. Процедура голосування шляхом подачі бюлетенів

 1. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.
 2. Кожному депутату ради Лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування.
 3. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» – якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

 

Стаття 40. Повторне голосування, повторні вибори

 1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, вибори визнаються такими, що не відбулися, та призначається повторне голосування. Якщо при повторному голосуванні бюлетені для таємного голосування знову одержали менше половини депутатів ради або половина від загального складу ради, то проводяться повторні вибори, призначення чи затвердження з новим висуненням кандидатів.
 2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

3.Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

 

Стаття 41. Таємне голосування списком кандидатур

 1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення чи затвердження.
 2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному або в іншому, визначеному радою, порядку.
 3. Голосування і підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів ради, при дотриманні умов даного Регламенту.
 4. Якщо внаслідок голосування за списком не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводяться довибори з новим висуненням кандидатів.
 5. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення чи затвердження буде перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.

 

Стаття 42. Підведення результатів таємного Голосування

 1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.
 2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.
 3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради. Протокол Лічильної комісії приймається радою до відома. Результати таємного голосування оформляються відповідним рішенням ради.

 

Стаття 43. Наслідки порушення порядку голосування

 1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати цього голосування оголошуються недійсними. Про порушення Лічильна комісія доповідає раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про переголосування чи проведення нових виборів).
 2. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

 

Глава 13. Дисципліна та етика

 

Стаття 44. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях міської ради

 1. На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на пленарному засіданні ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим права виступу на поточному пленарному засіданні ради.
 2. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання ради.
 3. Під час пленарного засідання ради депутати ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
 4. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, вони, за розпорядженням головуючого на пленарному засіданні ради, можуть бути позбавлені права присутності на пленарному засіданні ради.

 

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, СЕКРЕТАР РАДИ

 

Глава 14. Депутати ради, форми роботи депутатів міської ради

 

Стаття 45. Правові засади діяльності депутатів міської ради

 1. Порядок діяльності депутата ради його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про запобігання корупції”, „Про доступ до публічної інформації”, іншими законами України та цим Регламентом.
 2. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради за виборчими списками від організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі та за пропозицією від організацій політичних партій в одномандатних мажоритарних виборчих округах, межі яких збігаються з межами громади.(Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на відповідних місцевих виборах).
 3. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради.
 4. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.
 5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 46. Посвідчення та нагрудний знак депутата ради

Депутатам ради після визнання їх повноважень надається:

 • посвідчення про реєстрацію депутата, видані міською територіальною виборчою комісією;
 • посвідчення депутата ради за підписом міського голови;
 • видається також нагрудний знак „Депутат міської ради”.

 

Стаття 47. Форми роботи депутата міської ради

 1. Діяльність депутата в раді включає:
 • участь у пленарних засіданнях ради;
 • участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
 • виконання доручень ради та її органів;
 • роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
 • роботу з жителями громади та відповідного виборчого округу.
 1. Діяльність депутата ради, зазначена в підпунктах 2-5 ч. 1 цієї статті, здійснюється у період між сесіями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради або її президії.

 

Стаття 48. Участь депутата ради у пленарних засіданнях міської ради

 1. Депутат ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.
 2. Участь у пленарних засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради та її органів є підставою для відкладення депутатом ради усіх інших службових справ.

 

Глава 15. Депутатські фракції та групи ради

 

Стаття 49. Поняття депутатських фракцій та груп

 1. Депутатські групи в раді утворюються депутатами ради, за умови, що до складу кожної з груп входить – не менше як 5 депутатів ради.

Депутатські фракції формуються на партійній основі з депутатів ради, що за результатами виборів увійшли до складу ради, для реалізації програмних цілей партій на основі спільних ідеологічних поглядів. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

 1. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом та самою депутатською фракцією чи групою.

 

Стаття 50. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

 1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради.
 2. Депутат повідомляє, шляхом подання заяви, керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє секретаря ради про прийняте рішення.
 3. При надходженні до ради письмового повідомлення на ім’я секретаря ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні ради доводиться до відома депутатів ради.
 4. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються апаратом ради серед депутатів ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.
 5. Міський голова та секретар ради не можуть входити до жодної депутатської фракціії.
 6. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції (групи). Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції (групи) головуючий на плленарному засіданні міської ради інформує депутатів міської ради про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад.

 

Стаття 51. Повноваження депутатських фракцій та груп

 1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури на посади секретаря ради, голів постійних комісій ради, а також персональний склад виконавчого комітету ради, заступників міського голови.
 2. Депутатські фракції та групи відповідно до цього Регламенту мають право на пропорційне (виходячи з кількості їх членів) представництво в усіх органах ради та офіційних делегаціях.

Постійні комісії ради формуються фракціями та групами за принципом пропорційності, з урахуванням фахової підготовки депутатів ради та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями та групами.

 1. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради та її органів. Депутатська фракція чи група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення на пленарних засіданнях ради та її органів.
 2. Вносити пропозиції і проекти на розгляд міської ради в порядку, установленому цим Регламентом.
 3. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та ради.
 4. Депутати ради і депутатські фракції та групи можуть вільно співпрацювати шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.
 5. Оприлюднювати звернення та зяви фракцій на офіційному сайті Бериславської міської ради.
 6. Здійснювати інші права, передбачені Законами України.

 

 

Стаття 52. Реорганізація, зміни та припинення діяльності депутатських фракцій та груп

 1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва.
 2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради; це повідомлення підписує і депутат ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.
 3. У разі, коли склад депутатської фракції чи групи стає меншим від встановленої в Регламенті кількості, вона після 15 днів після отримання повідомлення оголошується головою громади розпущеною. Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції та групи не є підставою для перегляду персонального складу органів ради.

 

Стаття 53. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

 1. Секретар ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.
 2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи апарат ради поширює серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

 

Глава 16. Секретар ради

 

Стаття 54. Правові засади статусу і діяльності секретаря ради

 1. Повноваження секретаря ради визначаються Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Статутом територіальної громади іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
 2. Секретар ради не може виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу (крім наукової, викладацької чи іншої творчої у позаробочий час), а також входити до складу правління чи ради підприємства або об’єднання громадян, що має на меті одержання прибутків.

 

Стаття 55. Порядок обрання секретаря міської ради

 1. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови виключно таємним голосуванням за допомогою бюлетенів.
 2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

 1. Кандидат виступає на пленарному засіданні ради з доповіддю про майбутню діяльність і відповідає на запитання. Депутати ради мають право висловлювати думку щодо його програми, ділових та особистісних якостей. Головуючий на пленарному засіданні ради, з урахуванням черговості депутатів ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих.
 2. Таємне голосування щодо кандидатури та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.

 

Стаття 56. Повноваження секретаря ради

Секретар ради відповідно до своїх повноважень:

1) у випадку, передбаченому Законом, здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених Законом, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у міській раді офіційних документів, пов’язаних з міською територіальною громадою, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 

Стаття 57. Порядок звільнення або дострокового припинення повноважень секретаря ради

 1. У своїй діяльності секретар ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради або міського голови, якщо за його звільнення проголосувало більшість від загального складу ради.
 2. Підстави для дострокового припинення повноважень секретаря ради:
 • його звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень;
 • припинення депутатських повноважень;
 • зміна його громадянства;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 • порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
 • його смерті.
 1. Рішення про дострокове припинення повноважень секретаря ради вважається
  прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 58. Староста

 1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, що затверджується міською радою на строк її повноважнь за пропозицією міського голови.
 2. Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.
 3. Староста представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконачих органах міської ради.
 4. Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.
 5. Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій, що стосуються інтересів жителів відповідного мела, селища.
 6. Сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування.
 7. Бере участь в організації виконання рішень ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
 8. Бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 9. Вносить пропозиції до виконавчого комітету ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
 10. Бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
 11. Бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу.
 12. Бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати.
 13. Отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень.
 14. Сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі
 15. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про роботу перед радою, на на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.
 16. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України«Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською радою.

 

Глава 17. Постійні комісії міської ради

 

Стаття 59. Загальні умови створення постійних комісій ради

 1. Склад постійних комісій ради обирається з числа її депутатів ради не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій.
 2. Створення постійних комісій ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.
 3. За необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
 4. Інші питання, пов’язані із визначенням повноважень постійних комісій, порядку їх створення та діяльності, завдань, їх компетенції, визначаються законодавством та положенням про постійні комісії, що затверджується радою, цим Регламентом, а також рішеннями ради.

 

Стаття 60. Склад постійних комісій

 1. Рада обирає постійні комісії у такому складі: голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається радою на основі волевиявлення депутата. Склад постійних комісій обирається радою з урахуванням представництва фракцій та груп. Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях. Всі члени комісії мають рівні права.
 2. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення.

 

Стаття 61. Порядок обрання складу постійних комісій

 1. За пропозицією міського голови склад постійних комісій обирається за списком. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення ради.
 2. Персональний склад постійних комісій ради повинен містити: прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів ради, назву політичної партії, від якої обрано депутата. Цей список, поширюється серед депутатів ради.
 3. Зміни до складу постійних комісій вносяться у порядку, передбаченому цією статтею.

 

Глава 18. Тимчасові контрольні комісії ради

 

Стаття 62. Тимчасові контрольні комісії ради

 1. Тимчасові контрольні комісії ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.
 2. У складі тимчасової контрольної комісії ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.
 3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

Про утворення тимчасової контрольної комісії рада приймає рішення, де визначає:

 • назву тимчасової контрольної комісії;
 • завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;
 • кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;
 • термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);
 • термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;
 • за необхідності — заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.
 1. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 63. Склад тимчасової контрольної комісії та режим її роботи

 1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.
 2. Тимчасова контрольна комісія ради працює в режимі засідань, як правило, закритих. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 

Стаття 64. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії

 1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях ради та на пленарному засіданні ради, рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.
 2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

1) прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

2) припинення повноважень ради.

 

РОЗДІЛ 5. ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА її ОРГАНАМИ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Глава 19. Засади контрольної діяльності ради

 

Стаття 65. Контрольна діяльність ради та її комісій

 1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень безпосередньо або через свої органи здійснює контроль за діяльністю міського голови та виконавчих органів ради.
 2. Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений ними строк.

 

Стаття 66. Контроль за виконанням рішень ради

 1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.
 2. Контроль за виконанням рішень ради організовує міський голова. Питання про хід виконання рішень ради включаються до порядку денного кожної сесії ради.
 3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну постійну комісію ради. Рішення одразу після прийняття, але не пізніше триденного строку після закриття сесії ради, передаються до відповідних постійних комісій.

Постійна комісія щомісячно на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням цих рішень, надає інформацію про це голові або секретарю ради.

  

Стаття 67. Підзвітність і підконтрольність виконавчого комітету раді

 1. Виконавчий комітет ради підзвітний та підконтрольний раді з питань власної компетенції місцевого самоврядування.
 2. Після заслуховування звіту міського голови або його заступника щодо діяльності виконавчого комітету рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає відповідне рішення.
 3. Рада згідно з чинним законодавством може розпустити виконавчий комітет ради.

Стаття 68. Підзвітність і підконтрольність міського голови раді

 1. Міський голова підзвітний раді з питань виконання програм соціально-економічного розвитку та виконання бюджету.
 2. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені рішенням ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
 3. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

 

РОЗДІЛ 6. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

 

Глава 20. Депутатський запит, депутатське запитання і депутатське звернення

 

Стаття 69. Статус депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

Депутати ради відповідно до Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

Депутатський запит — це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, до голови районної державної адміністрації, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території громади.

Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку.

Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

Стаття 70. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

 1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні ради, зазвичай у письмовій формі.
 2. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
 3. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні ради. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по запиту депутата ради.

Текст депутатського запиту долучається до стенограми сесії ради.

 

Стаття 71. Відповідь на депутатський запит

1.Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у І встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений І радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата І ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один І місяць з дня одержання депутатського запиту. Відповідь на депутатський запит, за і необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

2.Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За І результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів ради.

3.Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про І дату та час обговорення відповіді на депутатський запит радою. Вони або уповноважені і ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні ради.