Офіційний сайт Бериславської міської ради

31

Жовтень

2016

Повідомлення про проведення громадських слухань під час розроблення містобудівної документації

У відповідності до норм статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної ді­я­льності» 29.11.2016 року  о 10.00  в залі засідань міської ради за адре­сою: м. Берислав, вул. 1 Травня, 244 відбудуться громадські слу­хання щодо врахування гро­мадських інтересів під час роз­роблення містобудівної докуме­нтації:

Переглянути розширений файл

 

Переглянути розширений файл

1. 1. Детальний план території міфкрорайону садибної забудови в північно-західній чвстині м. Берислава.

1. 1. Детальний план території під розміщення сонячних електростанцій  в північно-східній чвстині м. Берислава.

Основна мета проекту:Реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного використання міських земель.

 Містобудівну документа­цію розроблено відповідно до ДБН 360-92** «Містобуду­вання. Планування і забудова міських і сільських поселень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Замовник містобудівної документації –  Бериславська міська рада, Розробник документації –  ТОВ “Проектний центр”.

Підставою для розроблення документації є рішення сесії Бериславської міської ради від 15.06.2016 р. № 91 та від 14.07.2016 р. № 103

Ознайомлення з місто­бу­ді­вною документацією, тек­сто­вими та  графічними ма­теріа­лами у відповідному по­рядку буде здійснюватись з 9.00 до 12.00 в ро­бочі дні, у відділі з питань регулювання земельних відносин Бериславської міської ради за адре­сою: вул. 1 Травня, 244 (каб.5).

Пропозиції та зауваження пропонується подавати пись­мово до 28.11.2016 року за ад­ресою: 74300 м. Берислав,, вул. 1 Травня, 244, Бериславська міська рада. Пропозиції, на­дані після встановленого строку, не роз­глядаються.

Бериславська міська рада