Офіційний сайт Бериславської міської ради

23

Січень

2019

Про виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону (в тому числі сільські, селищні, міські голови, їх заступники, секретарі рад, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, посадові особи юридичних осіб публічного права), зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року №3 (додається в електронному вигляді).

Задля реєстрації у реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкту декларування необхідно мати:

  • особисту електронну скриньку з рекомендованими доменами:ukr.net. i.ua. email.ua, gmail.com тощо;
  • особистий електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП).

Звертаємо увагу! Вам терміново необхідно перевірити термін дії вашого ЕЦП, який використовувався Вами для роботи з реєстром у 2018 році. Для цього необхідно завантажити посилений сертифікат особистого ЕЦП з веб-сайту акредитованого центру сертифікації ключів, в якому був отриманий ЕЦП. Після цього треба натиснути на сертифікат подвійним кліком лівої кнопки миші та у вікні, яке відкрилось, переглянути термін дії сертифікату ЕЦП. Якщо термін дії сертифікату сплинув, то скористатися ЕЦП неможливо, тому необхідно звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів та отримати новий ЕЦП.

Також ЕЦП можна отримати через відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (для отримання ЕЦП суб’єкт декларування повинен мати: платіжну картку банку, паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу особистої електронної скриньки та флешку) або через ПРИВАТ 24 в мережі Інтернет.

Для перевірки працездатності ЕЦП Ви можете скористатись опііпе-сервісом накладання ЕЦП на електронні документи за посиланням: https://ca.informjust.ua/sign. Результатом успішної перевірки буде повідомлення: «ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО, ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО».

Якщо при накладенні електронного цифрового підпису виникає помилка, слід звернутись до акредитованого центру сертифікації ключів, який Вам видав ЕЦП.

Виконавши запропоновані дії, Ви завчасно підготуєтесь до чергового етапу декларування в Україні, чим полегшите собі роботу з Реєстром.

Декларація за 2018 рік має бути подана особисто суб’єктом декларування шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://portal.nazk.gov.ua/login) з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до 1 квітня 2019 року.

Суб’єкти декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах

«а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті З, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Увага! На сайті Національного агентства доступна оновлена інформація, яка допоможе вам у заповненні та поданні декларації. Тому радимо скористатися матеріалами, що розміщенні за посиланнями:

https://nazk.gov.ua/rozyasnennya

https://nazk.gov.ua/recomendaciyi-do-chergovogo-etapu-electronnogo-deklaruvannya

https://nazk.gov.ua/recomendaciyi-pry-roboti-z-yedynym-derzhavnym-reyestrom-deklaraciy

https://nazk.gov.ua/poshyrenni-zapytannya-pry-roboti-z-yedrdo

Відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року №19 (далі – Порядок) перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції органу, в якому працює (працював) суб’єкт декларування.

Відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, перевіряє факт подання декларацій у такі строки:

  • щорічні декларації суб’єктів декларування – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій;
  • декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – упродовж п’яти робочих днів з дня такого припинення; якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника органу, в якому працював суб’єкт декларування, – упродовж п’яти робочих днів після спливання строку у двадцять робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення;
  • декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність;
  • декларації суб’єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, та осіб, зазначених у пункті 4 частини першої статті 3 Закону – до призначення або обрання особи на посаду;
  • декларації осіб, зазначених у підпункті «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, у разі входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідної громадської ради, ради громадського контролю, утвореної при державних органах, – протягом десяти календарних днів з граничної дати подання таких декларацій, визначеної в абзаці другому частини третьої статті 45 Закону;
  • декларації осіб, зазначених в абзаці четвертому пункту 5 частини першої статті 3 Закону, у разі зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства – протягом десяти календарних днів з граничної дати подання таких декларацій, визначеної в абзаці третьому частини третьої статті 45 Закону.

Відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, перевіряє факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.

У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог Закону відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, повідомляє про це Національне агентство упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту за формою, що додається до Порядку. Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, надсилається на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному веб-сайті Національного агентства, та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

Зазначене повідомлення надсилається органом, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання.

У випадку встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування відповідно до вимог Закону Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію.

У разі встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного органу, вищому органу управління відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького товариства та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Відповідно до частини другої статті 52 Закону у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме: отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (станом на 01 січня 2019 року ця сума становить 96050 гривень), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції. Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подається ним особисто шляхом заповнення відповідної електронної (Ьооми на офіційному веб- сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://portal.nazk.gov.ua/login) з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року №3.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларацій передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України.

Відповідно до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, – тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Частиною 2 вище зазначеної статті за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначення у декларації завідомо недостовірних відомостей тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. У таблиці наведемо їх конкретніше:

Суть порушення Відповідальність Міра покарання
Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей (від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) Адміністративна відповідальність (відповідно до ч. 3 ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення) Покарання у вигляді накладення адміністративного штрафу від 17000 до 42500 грн
Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей (на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) Кримінальна відповідальність (відповідно до ст. 366 і Кримінального кодексу України)

1)    Покарання у вигляді накладення штрафу на суму від 42500 до 51000 грн;

2)    покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин;

3)     позбавлення волі на строк до 2-х років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3-х років