Офіційний сайт Бериславської міської ради

20

Березень

2017

«Професіонал» провів чергове навчання з охорони праці

Створення безпечних умов праці на виробництвах усіх форм власності було і залишається однією із пріоритетних вимог, які висуває до власників Закон України «Про охорону праці». Адже саме на роботодавця відповідно до Закону покладено відповідальність за створення належних та безпечних умов праці. Він повинен розуміти, що питання безпеки праці – не другорядні, що підвищувати культуру  і безпеку виробництва не лише необхідно, але й вигідно економічно.

Державна політика у галузі охорони праці нашої країни базується на принципах пріоритету життя і здоров’я працівників. Кожен з нас повинен усвідомити свою особисту відповідальність за додержання вимог безпеки на робочому місці.

Кожен працівник повинен бути переконаним у тому, що він несе особисту відповідальність за безпеку праці. Тому, перш ніж щось робити, слід подумати: чи не порушуєте вимоги нормативних актів з безпеки праці? Чи все зроблено для безпечного виконання робіт?

Всі керівники та роботодавці мають залучитись особисто і залучити своїх підлеглих і колег до вирішення проблем охорони праці, створення безпечних   і здорових умов праці.

Одним із важливих заходів, що спрямовані на покращення роботи з профілактики виробни­чого травматизму, є навчання працівників без­печних методів  і прийомів виконання трудових обов’язків на робочих місцях.

З метою підвищення рівня стану охорони праці, запобігання виникненню випадків виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах, в установах та організаціях району у Бериславському районі з 15 по 17 березня 2017 року  проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці, техніки безпеки, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань керівник та відповідальних за стан охорони праці підприємств, організацій та установ району. Навчання проводилося фахівцями ТОВ «Херсонський навчально-курсовий комбінат «Професіонал». До проведення навчання залучався головний страховий експерт з охорони праці відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Бериславському районі.

У результаті проведення зазначеного заходу 26 осіб відповідальних за стан охорони праці пройшли навчання та отримали посвідчення про перевірку знань з охорони праці.

Шановні роботодавці, власники підприємств, дбайте про здоров’я ваших працівників, спрямовуйте свої зусилля на створення безпечних  і нешкідливих умов праці на кожному робочому місці!

Шановні працівники, бережіть своє життя та здоров’я – неухильно виконуйте вимоги інструкцій з охорони праці! Пам’ятайте, що невиконання правил охорони праці призводить до досить сумних наслідків – травмування,  і навіть – до  загибелі.