Офіційний сайт Бериславської міської ради

25

Січень

2022

Яка інформація відображається в одноразовій добровільній декларації?

Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі нагадує, що в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації відображається така інформація (дані):

відомості про декларанта, достатні для його ідентифікації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

відомості про об’єкти декларування;

самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – збір);

ставка та сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Не зазначається в такій декларації інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування.

Детальніше із зазначеною інформацією можна ознайомитися в розділі 134.05 загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу, який розміщено за посиланням: https://zir.tax.gov.ua/.

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»