Офіційний сайт Бериславської міської ради

Регуляторна політика


Оприлюдення проектів регуляторних актів

2021 рік

Про встановлення місцевих податків та зборів

Повідомлення про оприлюднення

Проект рішення

Рішення опубліковано в газеті “Маяк” від 09 липня 2021 року №27

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок


2020 рік

Про встановлення місцевих податків та зборів

Повідомлення про оприлюднення

Проект рішенння

Рішення

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок

Лист державної регуляторної служби України


2019 рік

Про встановлення місцевих податків та зборів

Повідомлення про оприлюднення

Проект рішенння

Рішення

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок


2018 рік

Про встановлення місцевих податків та зборів

Повідомлення про оприлюднення

Проект рішенння

Рішення

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок


2017 рік

Про встановлення місцевих податків та зборів

Повідомлення про оприлюдення

Проект рішення

Рішення

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок

Висновок Державної регуляторної служби України

28

Липень

2021

Звіти про повторне відстеження сільських рад

Звіт про повторне відстеження с.Новоберислав   Звіт про повторне відстеження с.Зміївка

25

Травень

2021

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта-рішення Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори» від 11.06.2019р. № 487

1.Вид та назва регуляторного акта Рішення  Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори» 2.Виконавець заходів з відстеження Фінансово - економічний   відділ Бериславської  міської ради 3.Цілі прийняття регуляторного акта Проект рішення «Про місцеві податки і збори» розроблено з ціллю: - здійснити планування та  прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету; - встановити доцільні та обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів  господарювання та відповідно до потреб  міського бюджету; Читати далі

25

Травень

2021

РЕЄСТР діючих регуляторних актів Бериславської міської ради на 01.01.2021р.

№ п/п Номер, дата прийняття  Назва регуляторного акту Розробник
1.  Рішення 58 сесії Бериславської міської ради 7 скликання від 01.07.2020р.  № 634   Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021р. фінансово – економічний відділ
2. Рішення 14 сесії  Шляхівської сільської ради 7 скликання від 30.06.2020р.  № 368 Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021р.   фінансово – економічний відділ
3. Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від 14.07.2020р.  № 372 Про встановлення ставок земельного податку  на 2021р.             фінансово – економічний відділ
4. Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від 14.07.2020р.  № 373 Про встановлення пільг з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021р.   фінансово – економічний відділ
5. Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від 14.07.2020р.  № 374 Про встановлення пільг щодо сплати земельного податку для юридичних осіб на 2021р.   фінансово – економічний відділ
6. Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від 14.07.2020р.  № 375 Про встановлення ставки туристичного збору на 2021р.   фінансово – економічний відділ
7. Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від 14.07.2020р.  № 376 Про встановлення єдиного податку на 2021р. фінансово – економічний відділ
8. Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від 14.07.2020р.  № 377 Про встановлення ставки транспортного податку на 2021р.     фінансово – економічний відділ
9. Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від 14.07.2020р.  № 378 Про розміри та порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021р.   фінансово – економічний відділ
10. Рішення 45 сесії  Новобериславської сільської ради 7 скликання від 03.07.2020р.  №310   Про     встановлення місцевих податків та зборів на 2021р. фінансово – економічний відділ
 

25

Травень

2021

ПЛАН – ГРАФІК відстеження результативності регуляторних актів Бериславскої міської ради на 2021 рік

№ п/п  Назва регуляторного акту Розробник  Строк відстеження  Вид відстеження
1 Рішення Бериславської міської ради від 11.06.2019. № 487               « Про місцеві податки і збори на 2020 рік» фінансове управління квітень 2021р. повторне
2 Рішення Бериславської міської ради 8 скликання  «Про місцеві податки і збори на 2022 рік» фінансове  управління листопад 2021р. базове
 

25

Травень

2021

Звіт про здійснення регуляторної політики Бериславською міською радою та її виконавчим комітетом у 2020 році

Реалізація державної регуляторної політики Бериславською міською радою та її виконавчим комітетом у  2020 році здійснювалась у відповідності до правових і організаційних засад, визначених законами України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів Україні від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами внесеними постановою КМУ від 16.12.2015р. № 1151.

Регуляторна діяльність у 2020 році була спрямована на недопущення економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі, підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики була постійна комісія з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньо економічної діяльності та адміністративно-територіального устрою міської ради. Читати далі


22

Лютий

2021

Про внесення  доповнень до рішення міської ради VІІІ скликання від 02.12.2020р. № 33   «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради на 2021рік»

БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

7  СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 від   17.02.2021р.                                                                                                           № 175
Про внесення  доповнень до рішення міської ради VІІІ скликання від 02.12.2020р. № 33   «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради  на 2021рік»
Відповідно до статті 7, статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення прозорості у сфері господарської діяльності  в частині планування підготовки проектів регуляторних актів, керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,     міська рада

В И Р І Ш И Л А: 

  1. Внести доповнення до рішення міської ради VІІІ скликання від 02.12.2020р. № 33 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради  на 2021рік», а саме:
п.2 Про затвердження Правил благоустрою Бериславської міської територіальної  громади належне утримання та раціональне використання території громади інспекція з благоустрою та громадського порядку І півріччя
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально - економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньоекономічної діяльності та адміністративно-територіального устрою.
  Міський голова                                                                        Олександр ШАПОВАЛОВ

8

Грудень

2020

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради на 2021рік

рішення 33 від 02.12.2020р. Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в України», статтею  7 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада В И Р І Ш И Л А:
  1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради на 2021 рік:
№ п/п Назва проекту регуляторного акту Ціль прийняття регуляторного акту Виконавець Термін виконання
1. Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022р. Наповнення міського бюджету  постійна комісія з питань   соціально — економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньо економічної діяльності та адміністративно-територіального устрою. І-ІІ кв. 2021р.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально - економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньоекономічної діяльності та адміністративно-територіального устрою.
  Міський голова                                                                        О.М.Шаповалов

4

Грудень

2020

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради на 2021 рік

БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

    Р І Ш Е Н Н Я

  1 сесії міської ради   VIII   скликання

 
 від 02.12.2020р. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради  на 2021рік                                                  № 33  
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в України», статтею  7 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради на 2021 рік:
№ п/п Назва проекту регуляторного акту Ціль прийняття регуляторного акту Виконавець Термін виконання
1. Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022р. Наповнення міського бюджету  постійна комісія з питань   соціально — економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньо економічної діяльності та адміністративно-територіального устрою. І-ІІ кв. 2021р.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально - економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньоекономічної діяльності та адміністративно-територіального устрою.
  Міський голова                                                                        О.М.Шаповалов

19

Березень

2020

Р Е Є С Т Р діючих регуляторних актів Бериславської міської ради на 01.01.2020р.

№ п/п Номер, дата прийняття  Назва регуляторного акту Розробник
1  рішення 44 сесії Бериславської міської ради 7 скликання від 11.06.2019р. №487 Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020р. фінансово – економічний відділ


19

Березень

2020

ПЛАН – ГРАФІК відстеження результативності регуляторних актів Бериславскої міської ради на 2020 рік

№ п/п  Назва регуляторного акту Розробник  Строк відстеження  Вид відстеження
1 Рішення Бериславської міської ради від 14.06.2018р. № 354                « Про місцеві податки і збори» фінансово-економічний відділ квітень 2020р. повторне
2 Рішення Бериславської міської ради 7 скликання  «Про місцеві податки і збори на 2021 рік» фінансово-економічний відділ листопад 2020р. базове


Наступна сторінка