Офіційний сайт Бериславської міської ради

Регуляторна діяльність

Оприлюдення проектів регуляторних актів

2021 рік

Про встановлення місцевих податків та зборів

Повідомлення про оприлюднення

Проект рішення

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок


2020 рік

Про встановлення місцевих податків та зборів

Повідомлення про оприлюднення

Проект рішенння

Рішення

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок

Лист державної регуляторної служби України


2019 рік

Про встановлення місцевих податків та зборів

Повідомлення про оприлюднення

Проект рішенння

Рішення

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок


2018 рік

Про встановлення місцевих податків та зборів

Повідомлення про оприлюднення

Проект рішенння

Рішення

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок


2017 рік

Про встановлення місцевих податків та зборів

Повідомлення про оприлюдення

Проект рішення

Рішення

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок

Висновок Державної регуляторної служби України

Звіти про повторне відстеження сільських рад

Звіт про повторне відстеження с.Новоберислав

Звіт про повторне відстеження с.Зміївка

Звіти про повторне відстеження сільських рад

Звіт про повторне відстеження с.Новоберислав

Звіт про повторне відстеження с.Зміївка


Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта-рішення Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори» від 11.06.2019р. № 487

1.Вид та назва регуляторного акта

Рішення  Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори»

2.Виконавець заходів з відстеження

Фінансово – економічний   відділ Бериславської  міської ради

3.Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення «Про місцеві податки і збори» розроблено з ціллю:

– здійснити планування та  прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні та обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів  господарювання та відповідно до потреб  міського бюджету;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування  програм соціально – економічного та культурного розвитку громадян;

– забезпечити  своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проведено з  01.04.2021 року до 30.04.2021 року.

5.Тип відстеження: відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено  повторне  відстеження результативності регуляторного акту.

 1. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення  повторне  відстеження використовувався статистичний метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно   до    фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і збори.

 1. Дані на основі яких відстежувалася результативність – аналітичні показники  Бериславського відділення Новокаховської ОДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономної республіки Крим та Севастополя  статистична звітність фінансово -економічного відділу, відділу земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету  Бериславської міської ради.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста (єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І – ІІ гр..податок на майно, земельний податок, орендна плата за землю);

– рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

 

 

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показниками результативності є  стабільне фінансове забезпечення фінансування програми соціально – економічного та культурного розвитку громадян м. Берислава.

Показники результативності Обсяг надходжень     2019 рік, грн. Обсяг надходжень   2020 рік, грн.

Відхилення

грн.

Місцеві податки і збори, всього:  7 588 223 8 280 535 + 692312
туристичний збір  5220  5425  + 205
 транспортний податок
податок на нерухоме майно  468500  459688 +8812
єдиний податок  3592515  4105099 + 512584
збір за місця паркування транспортних засобів
Земельний податок  661348  585040 + 76308
Орендна плата за землю   2860640 3125283 +  264643
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів Рішення про встановлення місцевих податків і зборів,   оприлюднювалось у районній газеті   «Маяк» та на сайті  Бериславської  міської ради    у визначені терміни

 

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило наповнення дохідної частини міського бюджету.

Надходження місцевих податків та зборів до міського бюджету у 2020 році склали 8 280  тис. грн., що більше проти  планових показників на 498,3 тис. грн.   в порівняні з 2019 роком надходження збільшилися на 692,3 або на  9,1 % у тому числі:

 • єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І-ІІ гр.- 512,6 тис.грн;
 • оренда за землю – 264,6 тис. грн.;
 • податок на майно – 88,2 тис.грн.

 

Надходження до  міського бюджету  сприяли виконанню програм місцевого значення, соціального захисту населенню, що сприяло забезпеченню реалізації соціально-економічного розвитку міста.

Таким чином на підставі повторного відстеження  результативності регуляторного акта можна дійти висновку, що  з його  прийняттям досягнуто забезпечення узгодженого  нормативно – правового регулювання у сфері встановлення  місцевих податків та зборів  та досягнуті цим актом задекларованих цілей.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.


РЕЄСТР діючих регуляторних актів Бериславської міської ради на 01.01.2020р.

№ п/п Номер, дата прийняття  Назва регуляторного акту Розробник
1.

 Рішення 58 сесії Бериславської міської ради 7 скликання від 01.07.2020р.  № 634

 

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021р. фінансово – економічний відділ
2.

Рішення 14 сесії  Шляхівської сільської ради 7 скликання від

30.06.2020р.  № 368

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021р.

 

фінансово – економічний відділ
3.

Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від

14.07.2020р.  № 372

Про встановлення ставок земельного податку  на 2021р.

 

          фінансово – економічний відділ
4.

Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від

14.07.2020р.  № 373

Про встановлення пільг з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на 2021р.

 

фінансово – економічний відділ
5.

Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від

14.07.2020р.  № 374

Про встановлення пільг щодо сплати земельного податку

для юридичних осіб на 2021р.

 

фінансово – економічний відділ
6.

Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від

14.07.2020р.  № 375

Про встановлення ставки туристичного збору на 2021р.

 

фінансово – економічний відділ
7.

Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від

14.07.2020р.  № 376

Про встановлення єдиного податку на

2021р.

фінансово – економічний відділ
8.

Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від

14.07.2020р.  № 377

Про встановлення ставки транспортного податку на 2021р.

 

 

фінансово – економічний відділ
9.

Рішення 48 сесії  Зміївської сільської ради 7 скликання від

14.07.2020р.  № 378

Про розміри та порядок справляння податку

на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на 2021р.

 

фінансово – економічний відділ
10.

Рішення 45 сесії  Новобериславської сільської ради 7 скликання від

03.07.2020р.  №310

 

Про     встановлення місцевих податків та зборів на 2021р. фінансово – економічний відділ


ПЛАН – ГРАФІК відстеження результативності регуляторних актів Бериславскої міської ради на 2021 рік

№ п/п  Назва регуляторного акту Розробник  Строк відстеження  Вид відстеження
1 Рішення Бериславської міської ради від 11.06.20189. № 487               « Про місцеві податки і збори на 2020 рік» фінансове управління квітень 2021р. повторне
2 Рішення Бериславської міської ради 8 скликання  «Про місцеві податки і збори на 2022 рік» фінансове  управління листопад 2021р. базове

 


Звіт про здійснення регуляторної політики Бериславською міською радою та її виконавчим комітетом у 2020 році

Реалізація державної регуляторної політики Бериславською міською радою та її виконавчим комітетом у  2020 році здійснювалась у відповідності до правових і організаційних засад, визначених законами України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів Україні від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами внесеними постановою КМУ від 16.12.2015р. № 1151.

Регуляторна діяльність у 2020 році була спрямована на недопущення економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі, підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики була постійна комісія з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньо економічної діяльності та адміністративно-територіального устрою міської ради

З метою послідовного впровадження державної регуляторної політики, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради від 11.12.2019 р. № 457 було затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік.

Протягом 2020 року прийнято 1 регуляторний акт:

Рішення Бериславської міської ради від 01.07.2020р. № 634 “Про встановлення місцевих податеків і зборів на 2021 рік ”

Проект рішення публічно обговорювався на робочих нарадах та зустрічах з суб’єктами господарювання.

Пропозиції, що надійшли від суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб враховані у проекті регуляторного акту.

Впровадження на практиці прозорості, доцільності та ефективності під час розробки проекту регуляторного акту забезпечувалось шляхом підготовки розробником аналізу регуляторного впливу та відстежень його результативності.

З метою дотримання вимог законодавства проект рішення « Про місцеві податки і збори» направлено листом  до Державної  регуляторної   служби України ( лист від 29.04.2020р. № 02-35/244/20 ). Від Державної регуляторної служби України  отримано висновок щодо відповідності проекту рішення, чинному законодавству ( лист від 11.06.2020р. № 3517/0/20-20).

Протягом звітного року відповідно з строком проведення базового відстеження результативності регуляторного акту розробником проведені заходи з відстеження результативності регуляторного акту “Про встановлення місцевих податків і зборів ” .

 З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності Бериславської міської ради та її виконавчого комітету на офіційному веб-сайті міської ради та в офіційному виданні районної газети «Маяк» №27 від 5 липня 2020 року у визначений законодавством термін було оприлюднено: проект регуляторного акту, повідомлення про оприлюднення та аналіз регуляторного впливу до нього, висновок від Державної регуляторної служби України, звіт про відстеження його результативності.

На офіційному веб-сайті міської ради, у розділі «Регуляторна політика», розміщено реєстр власних регуляторних актів, забезпечено підтримку його в актуальному стані.

Станом на   2020 рік до реєстру включено діючий регуляторний акт, рішення Бериславської міської ради від 11.06.2019р. № 487 “Про місцеві податки і збори на 2020 рік ”.

В цілому, стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності визначив стійку тенденцію з впорядкування регуляторних процесів у відповідності до норм та вимог Закону, а упровадження принципів регуляторної політики в життя дозволило урахувати баланс інтересів влади та господарюючих суб’єктів.


Про внесення  доповнень до рішення міської ради VІІІ скликання від 02.12.2020р. № 33   «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради на 2021рік»

БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

7  СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 від   17.02.2021р.                                                                                                           № 175

Про внесення  доповнень до рішення міської ради VІІІ скликання від 02.12.2020р. № 33   «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради  на 2021рік»

Відповідно до статті 7, статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення прозорості у сфері господарської діяльності  в частині планування підготовки проектів регуляторних актів, керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,     міська рада

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Внести доповнення до рішення міської ради VІІІ скликання від 02.12.2020р. № 33 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради  на 2021рік», а саме:
п.2 Про затвердження Правил благоустрою Бериславської міської територіальної  громади належне утримання та раціональне використання території громади інспекція з благоустрою та громадського порядку І півріччя
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально – економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньоекономічної діяльності та адміністративно-територіального устрою.

 

Міський голова                                                                        Олександр ШАПОВАЛОВ


Проекти рішень сесії Бериславської міської ради

№  з/п Назва оприлюднення
Про міський  бюджет на 2021 рік.
Про внесення змін та доповнень  до рішення 1 сесії міської ради 8 скликання від 02.12.2020р. № 6 « Про утворення  Постійних комісій   Бериславської міської  ради»

Про програму соціально – економічного та культурного розвитку         Бериславської територіальної громади  на 2021 рік.

Про Перелік майна комунальної власності Бериславської міської територіальної громади станом на 21.12.2020 року


Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради на 2021рік

рішення 33

від 02.12.2020р.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в України», статтею  7 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради на 2021 рік:
№ п/п Назва проекту регуляторного акту Ціль прийняття регуляторного акту Виконавець Термін виконання
1. Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022р. Наповнення міського бюджету  постійна комісія з питань   соціально — економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньо економічної діяльності та адміністративно-територіального устрою. І-ІІ кв. 2021р.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально – економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньоекономічної діяльності та адміністративно-територіального устрою.

 

Міський голова                                                                        О.М.Шаповалов


Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради на 2021 рік

БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

    Р І Ш Е Н Н Я

  1 сесії міської ради   VIII   скликання

 

 від 02.12.2020р.

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради  на 2021рік

                                                 № 33

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в України», статтею  7 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради на 2021 рік:
№ п/п Назва проекту регуляторного акту Ціль прийняття регуляторного акту Виконавець Термін виконання
1. Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022р. Наповнення міського бюджету  постійна комісія з питань   соціально — економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньо економічної діяльності та адміністративно-територіального устрою. І-ІІ кв. 2021р.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально – економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньоекономічної діяльності та адміністративно-територіального устрою.

 

Міський голова                                                                        О.М.Шаповалов


Про реєстрацію кандидатів у депутати Бериславської міської ради

ПЕРШІ  ВИБОРИ  ДЕПУТАТІВ  СІЛЬСЬКИХ,  СЕЛИЩНИХ,  МІСЬКИХ  РАД  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ГРОМАД  І  ВІДПОВІДНИХ  СІЛЬСЬКИХ,  СЕЛИЩНИХ,  МІСЬКИХ  ГОЛІВ 25  ЖОВТНЯ  2020  РОКУ

БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА  ВИБОРЧА  КОМІСІЯ

П О С Т А Н О В А

м. Берислав
16 год. 25 хв.                                                                                                         № 7
25 вересня 2020 року

 

Про реєстрацію кандидатів у депутати Бериславської міської ради Бериславського району Херсонської області,  включених до єдиного та територіальних виборчих списків Херсонської  обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ», на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року

До Бериславської міської територіальної виборчої комісії 21 вересня 2020 року надійшла заява Херсонської  обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ» разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у депутати Бериславської міської ради Бериславського району Херсонської області, висунутих 15 вересня 2020 року на Конференції цієї організації політичної партії та включених до єдиного та територіальних виборчих списків кандидатів у депутати Бериславської міської ради Бериславського району Херсонської області вказаної організації політичної партії.

Розглянувши зазначені документи, Бериславська міська територіальна виборча комісія Бериславського району Херсонської області встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 10, 11, пункту 4 частини другої статті 206, частини другої статті 216, статті 222, частин першої, другої, шостої – восьмої статті 227 Виборчого кодексу України, постанови Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року № 200, Бериславська міська територіальна виборча комісія постановляє:

 1. Зареєструвати кандидатів у депутати Бериславської міської ради Бериславського району Херсонської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Херсонської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ», на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року згідно з додатком.
 2. Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів у депутати Бериславської міської ради Бериславського району Херсонської області, встановленої форми видати представнику Херсонської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ» в територіальній виборчій комісії.
 3. Цю постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів комісії та на сайті міської ради..
 4. Відомості про зареєстрованих кандидатів у депутати Бериславської міської ради Бериславського району Херсонської області надати відповідному органу ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії.

 

Голова міської територіальної
виборчої комісії                                                                       Т.МІРОШНИЧЕНКО

Секретар міської територіальної
виборчої комісії                                                                       О.МІХНО

постанова №7 Наш край

постанова №8 За майбутнє

постанова №9 Колихаєв

постанова №10 Ляшко

постанова №11 слуга народу

постанова №12 європейська солідарність

постанова №13 самоврядування

постанова №14 Батьківщина

Постанова № 15 опозиція

постанова №16 Сальдо

постанова №17 свобода

постанова №18 міський голова

 


Наступна сторінка