Офіційний сайт Бериславської міської ради

25

Травень

2021

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта-рішення Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори» від 11.06.2019р. № 487

1.Вид та назва регуляторного акта

Рішення  Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори»

2.Виконавець заходів з відстеження

Фінансово – економічний   відділ Бериславської  міської ради

3.Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення «Про місцеві податки і збори» розроблено з ціллю:

– здійснити планування та  прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні та обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів  господарювання та відповідно до потреб  міського бюджету;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування  програм соціально – економічного та культурного розвитку громадян;

– забезпечити  своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проведено з  01.04.2021 року до 30.04.2021 року.

5.Тип відстеження: відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено  повторне  відстеження результативності регуляторного акту.

  1. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення  повторне  відстеження використовувався статистичний метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно   до    фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і збори.

  1. Дані на основі яких відстежувалася результативність – аналітичні показники  Бериславського відділення Новокаховської ОДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономної республіки Крим та Севастополя  статистична звітність фінансово -економічного відділу, відділу земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету  Бериславської міської ради.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста (єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І – ІІ гр..податок на майно, земельний податок, орендна плата за землю);

– рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

 

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показниками результативності є  стабільне фінансове забезпечення фінансування програми соціально – економічного та культурного розвитку громадян м. Берислава.

Показники результативності Обсяг надходжень     2019 рік, грн. Обсяг надходжень   2020 рік, грн.

Відхилення

грн.

Місцеві податки і збори, всього:  7 588 223 8 280 535 + 692312
туристичний збір  5220  5425  + 205
 транспортний податок
податок на нерухоме майно  468500  459688 +8812
єдиний податок  3592515  4105099 + 512584
збір за місця паркування транспортних засобів
Земельний податок  661348  585040 + 76308
Орендна плата за землю   2860640 3125283 +  264643
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів Рішення про встановлення місцевих податків і зборів,   оприлюднювалось у районній газеті   «Маяк» та на сайті  Бериславської  міської ради    у визначені терміни

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило наповнення дохідної частини міського бюджету.

Надходження місцевих податків та зборів до міського бюджету у 2020 році склали 8 280  тис. грн., що більше проти  планових показників на 498,3 тис. грн.   в порівняні з 2019 роком надходження збільшилися на 692,3 або на  9,1 % у тому числі:

  • єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І-ІІ гр.- 512,6 тис.грн;
  • оренда за землю – 264,6 тис. грн.;
  • податок на майно – 88,2 тис.грн.

 

Надходження до  міського бюджету  сприяли виконанню програм місцевого значення, соціального захисту населенню, що сприяло забезпеченню реалізації соціально-економічного розвитку міста.

Таким чином на підставі повторного відстеження  результативності регуляторного акта можна дійти висновку, що  з його  прийняттям досягнуто забезпечення узгодженого  нормативно – правового регулювання у сфері встановлення  місцевих податків та зборів  та досягнуті цим актом задекларованих цілей.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.