Офіційний сайт Бериславської міської ради

16

Січень

2018

Відстеження результативності

ПЛАН – ГРАФІК
відстеження результативності регуляторних актів
Бериславської міської ради на 2018 рік

№ з/п Назва регуляторного акту Розробник строк відстеження Вид відстеження
1 2 3 4 5
1 Рішення Бериславської міської ради від 23.06.2017р. № 221 «Про місцеві податки і збори» фінансов- економічний відділ листопад 2018р.

Повторне

 

2 Рішення Бериславської міської ради від 14.06.2018р. № 354 «Про місцеві податки і збори» відділ земельниз ресурсів містобудування та архітектури листопад 2018р. Базове

 

Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта-рішення Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори»
від 23.06.2017р. № 221

 1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення  Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори»

2. Виконавець заходів з відстеження

Фінансово – економічний   відділ Бериславської  міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення «Про місцеві податки і збори» розроблено з ціллю:

– здійснити планування та  прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні та обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів  господарювання та відповідно до потреб  міського бюджету;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування  програм соціально – економічного та культурного розвитку громадян;

– забезпечити  своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проведено з  01.11.2017 року до 30.11.2017 року

5. Тип відстеження: відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено періодичне  відстеження результативності регуляторного акту.

6. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно до фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і збори.

7. Дані  на основі яких відстежувалася результативність –  аналітичні показники  Бериславського відділення Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області,   статистична звітність економічного відділу, відділу земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету  Бериславської міської ради.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста;

– рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показниками результативності є  стабільне фінансове забезпечення фінансування програми соціально – економічного та культурного розвитку громадян м. Берислава.

Показники результативності Обсяг надходжень за  9 м.2016 рік, грн. Обсяг надходжень за  9 м. 2017 рік, грн.

Відхилення

грн.

Місцеві податки і збори, всього: 4224045 4972828 +748783
туристичний збір
 транспортний податок
податок на нерухоме майно 197274 228880 +31606
єдиний податок 1303328 2419452 +1116124
збір за місця паркування транспортних засобів
Земельний податок 973904 510830 – 463074
Орендна плата за землю 1743132 1813161 + 70029
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів Рішення про встановлення місцевих податків і зборів,   оприлюднювалось у районній газеті   «Маяк» та на сайті  Бериславськоїх міської ради    у визначені терміни

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок, що загалом спостерігається збільшення таких надходжень.

Проте, спостерігається зменшення надходжень  по земельному податку на  463 074 грн.

Прийняте рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів, їх розмірів,   разом із аналізом регуляторного впливу оприлюднювались у районній  газеті   «Маяк » та на сайті  Бериславської  міської ради  у визначені терміни, що свідчить про високий рівень проінформованості суб’єктів господарювання-платників місцевих податків і зборів.

Крім цього, проект рішення Бериславської  міської ради «Про місцеві податки і збори» розглянуто на  депутатських  постійних комісіях міської ради.

З метою дотримання вимог законодавства проект рішення « Про місцеві податки і збори» направлено листом  до Державної  регуляторної   служби України (лист від 29.05.2017о. № 02-35/308/17).

Від Державної регуляторної служби України  отримано висновок щодо відповідності проекту рішення, чинному законодавству (лист від 06.07.2017р. № 5248/0/20-17) .

Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість привести регулювання у відповідність з Податковим кодексом України.

Показником результативності регуляторного акта –  рішення   Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори» є збільшення надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста у 2018 році.

Прийняття даного регуляторного акта посприяє наповненню дохідної частини бюджету для забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку міста.

Секретар міської ради
С.О.Лужецька

ПЛАН – ГРАФІК
відстеження результативності регуляторних актів
Бериславської міської ради на 2017 рік

№ з/п Назва регуляторного акту Розробник строк відстеження Вид відстеження
1 2 3 4 5
1 Рішення Бериславської міської ради від 23.06.2017р. № 221 «Про місцеві податки і збори» фінансов- економічний відділ листопад 2017р.

Базове

 

 

Звіт
про  базове відстеження результативності регуляторного акта-рішення   Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори»

від 14.06.2018р. № 354

1.Вид та назва регуляторного акта          Рішення  Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори»

2.Виконавець заходів з відстеження

Фінансово – економічний   відділ Бериславської  міської ради

3.Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення «Про місцеві податки і збори» розроблено з ціллю:

– здійснити планування та  прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні та обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів  господарювання та відповідно до потреб  міського бюджету;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування  програм соціально – економічного та культурного розвитку громадян;

– забезпечити  своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

4.Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проведено з  01.11.2018 року до 30.11.2018 року

5.Тип відстеження: відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено  базове  відстеження результативності регуляторного акту.

6.Метод одержання результатів відстеження.

Для проведення  базове відстеження використовувався статистичний метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно   до    фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і збори.

7.Дані  на основі яких відстежувалася результативність –  аналітичні показники  Бериславського відділення Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області,   статистична звітність економічного відділу, відділу земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету  Бериславської міської ради.

 Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста (єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І – ІІ гр..( податок на майно, земельний податок, орендна плата за землю;

– рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показниками результативності є  стабільне фінансове забезпечення фінансування програми соціально – економічного та культурного розвитку громадян м. Берислава.

Показники результативності Обсяг надходжень за  10 м.2017 рік, грн. Обсяг надходжень за  10 м. 2018 рік, грн.

Відхилення

грн.

Місцеві податки і збори, усього:  4884 870 5 172714 +827 844
туристичний збір 502 1904 + 1402
 транспортний податок 6000 +6000
податок на нерухоме майно  301300  373210 +71910
єдиний податок  2054 609 2547 429 + 492 820
збір за місця паркування транспортних засобів
Земельний податок 479 208 544 794 – 24414
Орендна плата за землю  1 949 251 2 229 377 + 280 126
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів Рішення про встановлення місцевих податків і зборів,   оприлюднювалось у районній газеті   «Маяк» та на сайті  Бериславськоїх міської ради    у визначені терміни

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок, що загалом спостерігається збільшення таких надходжень.

Проте, спостерігається зменшення надходжень  по земельному податку на  24 414 грн.

Прийняте рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів, їх розмірів,   разом із аналізом регуляторного впливу оприлюднювались у районній  газеті   «Маяк » та на сайті  Бериславської  міської ради  у визначені терміни, що свідчить про високий рівень проінформованості суб’єктів господарювання-платників місцевих податків і зборів.

Крім цього, проект рішення Бериславської  міської ради «Про місцеві податки і збори» розглянуто на  депутатських  постійних комісіях міської ради.

З метою дотримання вимог законодавства проект рішення « Про місцеві податки і збори» направлено листом  до Державної  регуляторної   служби України ( лист від 25.05.2018о. № 02-35/387/18).

Від Державної регуляторної служби України  отримано висновок щодо відповідності проекту рішення, чинному законодавству ( лист від  20.06.2018р.   №   5928/0/20-18) .

Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість привести регулювання у відповідність з Податковим кодексом України.

Показником результативності регуляторного акта –  рішення   Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори» є збільшення надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста у 2018 році.

Прийняття даного регуляторного акта посприяє наповненню дохідної частини бюджету для забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку міста.

Секретар міської ради                                                     С.О.Лужецька

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_______О.М.Шаповалов

Звіт
про  повторне відстеження результативності регуляторного акта-рішення   Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори»

від  14.06.2018р.   №  354

 

1.Вид та назва регуляторного акта

Рішення  Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори»

2.Виконавець заходів з відстеження

Фінансово – економічний   відділ Бериславської  міської ради

3.Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення «Про місцеві податки і збори» розроблено з ціллю:

– здійснити планування та  прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні та обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів  господарювання та відповідно до потреб  міського бюджету;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування  програм соціально – економічного та культурного розвитку громадян;

– забезпечити  своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проведено з  01.04.2020 року до 30.04.2020 року.

5.Тип відстеження: відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено  повторне  відстеження результативності регуляторного акту.

6.Метод одержання результатів відстеження

Для проведення  повторне  відстеження використовувався статистичний метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно   до    фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і збори.

7.Дані  на основі яких відстежувалася результативність –  аналітичні показники  Бериславського відділення Новокаховської ОДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономної республіки Крим та Севастополя  статистична звітність фінансово -економічного відділу, відділу земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету  Бериславської міської ради.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста (єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І – ІІ гр..( податок на майно, земельний податок, орендна плата за землю;

– рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

 

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показниками результативності є  стабільне фінансове забезпечення фінансування програми соціально – економічного та культурного розвитку громадян м. Берислава.

Показники результативності Обсяг надходжень     2018 рік, грн. Обсяг надходжень   2019 рік, грн.

Відхилення

грн.

Місцеві податки і збори, всього:  10 106 908 112 30 244 + 1123436
туристичний збір  1904  5220  + 3316
 транспортний податок
податок на нерухоме майно  3697962  4110521 + 412559
єдиний податок  3109474  3592515 + 483041
збір за місця паркування транспортних засобів
Земельний податок  643243  661348 + 18105
Орендна плата за землю   2654325 2860640 +  206315
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів Рішення про встановлення місцевих податків і зборів,   оприлюднювалось у районній газеті   «Маяк» та на сайті  Бериславської  міської ради    у визначені терміни

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило наповнення дохідної частини міського бюджету.

Надходження місцевих податків та зборів до міського бюджету у 2019 році склали 11230 244 тис. грн., що більше проти  планових показників на 365,5 тис. грн.   в порівняні з 2018 роком надходження збільшилися на 1122,4  або на11,1 % у тому числі:

 • єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І-ІІ гр.- 483,3 тис.грн;
 • оренда за землю – 206,3 тис. грн.;
 • податок на майно – 88,2 тис.грн.

 

Надходження до  міського бюджету  сприяли виконанню програм місцевого значення, соціального захисту населенню, що сприяло забезпеченню реалізації соціально-економічного розвитку міста.

Таким чином на підставі повторного відстеження  результативності регуляторного акта можна дійти висновку, що  з його  прийняттям досягнуто забезпечення узгодженого  нормативно – правового регулювання у сфері встановлення  місцевих податків та зборів  та досягнуті цим актом задекларованих цілей.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної подітики.

 

Секретар міської ради                                                     С.О.Лужецька

 

 

Звіт
про  повторне відстеження результативності регуляторного акта-рішення   Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори»

від  23.06.2017р.   №  221

 1.Вид та назва регуляторного акта

Рішення  Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори»

2.Виконавець заходів з відстеження

Фінансово – економічний   відділ Бериславської  міської ради

3.Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення «Про місцеві податки і збори» розроблено з ціллю:

– здійснити планування та  прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні та обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів  господарювання та відповідно до потреб  міського бюджету;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування  програм соціально – економічного та культурного розвитку громадян;

– забезпечити  своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

4.Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проведено з  01.04.2019 року до 30.04.2019 року.

5.Тип відстеження: відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено  повторне  відстеження результативності регуляторного акту.

6.Метод одержання результатів відстеження

Для проведення  повторне  відстеження використовувався статистичний метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено  відповідно   до    фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і збори.

7.Дані  на основі яких відстежувалася результативність –  аналітичні показники  Бериславського відділення Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області,   статистична звітність економічного відділу, відділу земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету  Бериславської міської ради.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста (єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І – ІІ гр..( податок на майно, земельний податок, орендна плата за землю;

– рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показниками результативності є  стабільне фінансове забезпечення фінансування програми соціально – економічного та культурного розвитку громадян м. Берислава.

Показники результативності Обсяг надходжень     2017 рік, грн. Обсяг надходжень   2018 рік, грн.

Відхилення

грн.

Місцеві податки і збори, всього:  5 700 736  6 809 309 + 1108 603
туристичний збір  936  1904  +968
 транспортний податок
податок на нерухоме майно  312163  400393 + 88230
єдиний податок  2443 154  310 474 + 666320
збір за місця паркування транспортних засобів
Земельний податок  649 531  643 243 –  6288
Орендна плата за землю  1 194 952  2654 325 +  359 373
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів Рішення про встановлення місцевих податків і зборів,   оприлюднювалось у районній газеті   «Маяк» та на сайті  Бериславськоїх міської ради    у визначені терміни

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило наповнення дохідної частини міського бюджету.

Надходження місцевих податків та зборів до міського бюджету у 2018 році склали 6809,4 тис. грн., що більше проти  планових показників на 114,2 тис. грн.  у тому числі:

 • єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І-ІІ гр.- 666,3 тис.грн;
 • оренда за землю – 359,1 тис. грн.;
 • податок на майно – 88,2 тис.грн.

В порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 1108,6 тис. грн. або на 19,4%.  Надходження до  міського бюджету  сприяли виконанню програм місцевого значення, соціального захисту населенню, що сприяло забезпеченню реалізації соціально-економічного розвитку міста. Таким чином на підставі повторного відстеження  результативності регуляторного акта можна дійти висновку, що  з його  прийняттям досягнуто забезпечення узгодженого  нормативно – правового регулювання у сфері встановлення  місцевих податків та зборів  та досягнуті цим актом задекларованих цілей.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Секретар міської ради                                                     С.О.Лужецька

ПЛАН – ГРАФІК
відстеження результативності регуляторних актів
Бериславської міської ради на 2019 рік

№ п/п  Назва регуляторного акту Розробник  Строк відстеження  Вид відстеження
1  Рішення Бериславської міської ради від 23.06.2017р. № 221 « Про місцеві податки і збори» фінансов- економічний відділ  квітень 2019р.  повторне
2 Рішення Бериславської міської ради від 11.06.2019р. № 487 « Про місцеві податки і збори на 2020 рік»  фінансов- економічний відділ листопад 2019р. базове

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

О.М.Шаповалов

Звіт
про  базове відстеження результативності регуляторного акта-рішення  Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори на 2020 рік»

від 11.12.2019р. № 487

 Вид та назва регуляторного акта

Рішення  Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори»

 1. Виконавець заходів з відстеження

Фінансово – економічний   відділ Бериславської  міської ради

 1. Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення «Про місцеві податки і збори» розроблено з ціллю:

– здійснити планування та  прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

– встановити доцільні та обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів  господарювання та відповідно до потреб  міського бюджету;

– встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

– забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування  програм соціально – економічного та культурного розвитку громадян;

– забезпечити  своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

– забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

– привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проведено з  01.11.2019 року до 30.11.2019 року

 1. Тип відстеження: відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проведено базове відстеження результативності регуляторного акту.
 2. Метод одержання результатів відстеження

Для проведення  базове відстеження використовувався статистичний метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно   до    фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і збори.

 1. Дані на основі яких відстежувалася результативність-аналітичні показники Новокаховського управління ГУДПС у Херсонській області,   статистична звітність економічного відділу, відділу земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету  Бериславської міської ради.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

– обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста- єдиний податок з фізичних осіб – підприємців І – ІІ гр.,  податок на майно, земельний податок;

– рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів;

– кількість суб’єктів  господарської діяльності- платники місцевих податків та зборів;

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності Показниками результативності є стабільне фінансове забезпечення фінансування програми соціально – економічного та культурного розвитку громадян м. Берислава.
Показники результативності Обсяг надходжень   2019 рік, грн. Обсяг надходжень   2020 рік, грн.
 Сума надходжень до міського бюджету місцевих податків та зборів ( тис.грн.)  629  6255
Кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків
 – юридичні особи 83 83

 – фізичні особи підприємці

1,2 групи

                 343 343

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок, що загалом спостерігається збільшення таких надходжень.

Відповідно до частини 5 статті 12  Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» прийняте рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів     разом із аналізом регуляторного впливу оприлюднювались у районній  газеті   «Маяк» ( тираж складає 2670 екз.) та на сайті  Бериславської  міської ради  у визначені терміни, що свідчить про високий рівень проінформованості суб’єктів господарювання-платників місцевих податків і зборів.

Крім цього, проект рішення Бериславської  міської ради «Про місцеві податки і збори» розглянуто на  депутатських  постійних комісіях міської ради.

З метою дотримання вимог законодавства проект рішення « Про місцеві податки і збори» направлено листом  до Державної  регуляторної   служби України ( лист від  28.05.2019р. № 02-35/423/19).

Від Державної регуляторної служби України  отримано висновок щодо відповідності проекту рішення, чинному законодавству ( лист від   23.07.2019р. №642/2-35/19) .

Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість привести регулювання у відповідність з Податковим кодексом України.

Показником результативності регуляторного акта –  рішення   Бериславської міської ради «Про місцеві податки і збори на 202 рік» є збільшення надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста у 2020 році.

Прийняття даного регуляторного акта посприяє наповненню дохідної частини бюджету для забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку міста.

Секретар міської ради                                                     С.О.Лужецька