Офіційний сайт Бериславської міської ради

24

Червень

2021

Інформація для осіб з інвалідністю щодо посилення їх соціального захисту

Для України проблема соціального захисту осіб з інвалідністю є особливо значущою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання частки цієї категорії у загальній структурі населення.  Протягом останніх десятиріч у світі відбулися суттєві зміни стосовно ставлення до даної категорії населення. Основою цих змін є  визнання рівності прав осіб з інвалідністю на повноцінне життя в суспільстві та створення державами реальних умов для реабілітації та соціальної інтеграції таких осіб. Якщо раніше їх основу становили здебільшого мотиви милосердя, то нині – стан дотримання їх прав. Обов’язком держави і суспільства є забезпечення належного соціального захисту і підтримки, соціальної інтеграції, створення рівних можливостей для самореалізації, повноцінного життя, здобуття освіти і працевлаштування, долучення осіб з інвалідністю до духовного, культурного, спортивного життя. Побудова соціальної держави в Україні детермінували нові підходи до соціального захисту осіб з інвалідністю, які полягають у створенні цілісної системи на сучасних принципах. Приєднання до міжнародних норм права, ратифікація Україною конвенцій МОП переорієнтовує політику щодо осіб з інвалідністю до суспільно визнаних стандартів, яких дотримуються високорозвинуті цивілізовані країни, здійснює гармонізацію вітчизняного законодавства до міжнародних стандартів, створює спеціалізовані реабілітаційні установи та безбар’єрне середовище тощо. Ринкова економіка розширює підходи до надання соціальних послуг та утримання центрів обслуговування даної категорії населення. Наше суспільство поступово усвідомлює, що саме йому потрібно пристосовуватись до потреб осіб з інвалідністю, а не навпаки. Сучасна система соціального захисту осіб з інвалідністю охоплює не лише державну соціальну допомогу та пенсійне забезпечення, систему пільг і компенсацій та соціально-побутове обслуговування, але й включає охорону здоров’я, освіту та зайнятість осіб з інвалідністю, а також соціальну і професійну реабілітацію та соціальну інтеграцію в суспільство. Тобто соціальний захист осіб з інвалідністю включає не лише матеріальні питання, а й весь спектр проблем і потреб людського життя. Нині Україна намагається перейти від медичної до соціальної моделі інвалідності. Остання полягає у взаємозв’язку між людиною з обмеженими можливостями та соціумом, а не фіксування відхилення у її здоров’ї та розвитку.

Одним із головних напрямів соціальної політики Української держави стосовно осіб з інвалідністю визначено систему заходів, орієнтованих на поліпшення їхньої життєдіяльності, відновлення соціального статусу, досягнення матеріальної незалежності та всебічної інтеграції в суспільство, програми щодо соціального захисту осіб з інвалідністю віднесено до пріоритетних державних програм, а видатки на їх виконання відносять до захищених статей Державного бюджету України.