Офіційний сайт Бериславської міської ради

Протидія корупції18

Березень

2021

Оцінювання уповноваженої особи

Інформація про антикорупційно уповноваженого та організацію його діяльності із запобігання та виявлення корупції. оцінювання уповноваженої особи pdf

3

Лютий

2021

План заходів щодо запобігання корупції на 2021 рік

Завантажити "План заходів щодо запобігання корупції у виконавчих органах Бериславської міської ради, комунальних підприємствах, установах, закладах, що належать до сфери управління Бериславської міської ради на 2021 рік"

13

Січень

2021

Законодавство у сфері запобігання корупції

Конвенція ООН проти корупції Закон України «Про запобігання корупції» Кримінальний кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям” Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000р. №950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування» Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015р. №171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» Наказ Національного агентства з питань державної служби від 28.04.2021р. №72-21 «Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»