Офіційний сайт Бериславської міської ради

25

Березень

2021

Регламент центру надання адміністративних послуг

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 • Цей Регламент визначає порядок організації центру надання адміністративних послуг (далі –ЦНАП), порядок дій адміністратора, та взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 • У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги»
 • Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з дотриманням таких принципів:
 • Верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
 • Стабільності;
 • Рівності перед законом;
 • Відкритості та прозорості;
 • Оперативності та своєчасності;
 • Доступності інформації про надання адміністративних послуг;
 • Захищеності персональних даних;
 • Раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
 • Неупередженості та справедливості;
 • Доступності та зручності для суб’єктів звернень.

1.4. ЦНАП  у своїй діяльності керується Конституцією та  законами України,актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про Центр та Регламентом Центру.

1.5. Дотримання вимог Регламенту  ЦНАП є обов’язком до виконання усіма працівниками виконавчих органів Бериславської  міської ради, представниками місцевих/регіональних дозвільних органів виконавчої влади, які здійснюють прийом у Центрі.

РОЗДІЛ 2. ПРИМІЩЕННЯ, В ЯКОМУ РОЗМІЩЄТЬСЯ ЦНАП

2.1 ЦНАП розміщується в центральній частині м. Берислава по вул. 1 Травня, 244.

На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням ЦНАП, табличка з інформацією про його місцезнаходження та графіком його роботи.

Графік роботи ЦНАП, затверджується окремим рішенням органу, що його утворив – Бериславська міська рада Херсонської області з урахуванням вимог Закону України « Про адміністративні послуги».

Вхід до ЦНАП об лаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Прийом суб’єктів звернень здійснюється п’ять днів на тиждень без перерви на обід, а саме понеділок, середа, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, вівторок, четвер – з 8.00 до 20.00. Субота, неділя – вихідні дні.

На прилеглій до ЦНАП території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщено вказівники, на яких зазначено місце розташування ЦНАП.

2.2 Приміщення ЦНАП поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками ЦНАП. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням  телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/ реєстрації ( розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

2.3 У секторі прийому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи ЦНАП.

2.4 Сектор інформування об лаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщується інформаційний стенд в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування об лаштований столами, стільцями, телефонами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів. Для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо надання якості адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозиціями, яка розміщується на видному та у доступному місці.

2.5 Сектор очікування розміщується в простому приміщенні та облаштований в  достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

2.6 Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по- батькові та посади адміністратора Центру.

2.7 Площа секторів очікування та обслуговування достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів ЦНАП.

2.8 На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

1) найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб – сайту, електронної пошти;

2) графік роботи Центру ( прийомні дні та години, вихідні дні);

3) перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

4) строки надання адміністративних послуг;

5) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням  адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

6) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

7) прізвище, ім’я, по – батькові керівника Центру, контакті телефони, адресу електронної пошти;

8)положення про ЦНАП;

9) регламент роботи Центру.

2.9.Перелік  адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП,розміщено у зручному та доступному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.10 Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах – накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до  інформації, зазначеної  в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах.

2.12. На онові узгоджених рішень зі суб’єктами надання адміністративних послуг  у роботі відділу ЦНАП можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

2.13. За рішенням  Бериславської міської ради  окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСУГ

3.1. Керівник ЦНАП ( начальник ) може вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін  до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це керівника ЦНАП, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

3.3. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Бериславською міською радою та її виконавчими органами затверджуються виконавчим комітетом Бериславської міської ради.

РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА ЦНАП

4.1. Працівники ЦНАП допомагають суб’єктам звернення у користуванні автоматизованою системою керування чергою (за наявності), консультують із загальних питань організації роботи та порядку прийому суб’єктів звернення.

Працівники ЦНАП також:

1) Інформують за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції ЦНАП;

2) Консультують суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати за надання платних адміністративних послуг, надають інформацію про платіжні реквізити;

3) Надають іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

4.2. Бериславська міська рада забезпечує роботу веб-сайту відділу ЦНАП або окремого розділу на офіційному веб-сайті  Бериславської міської ради, де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.8. розділу  2 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування ЦНАП, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування,інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.3.Суб’єктам звернення, які звернулися до ЦНАП з використанням засобів телекомунікаційному зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

РОЗДІЛ 5 . КЕРУВАННЯ ЧЕРГОЮ В ЦНАП

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у ЦНАП вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому до адміністратором реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом.

5.3. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис здійснюється шляхом особистого звернення до ЦНАП. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюються керівником ЦНАП години.

5.4. ЦНАП може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

РОЗДІЛ 6. ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ У ЦНАП

6.1. Прийняття від суб’єктів звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративних послуг( далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги ( далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, утому  числі фізичних осіб – підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцем проживання таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем проживання діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства, видача ( переоформлення, одержання дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів  у ЦНАП особисто, через представника ( законного представника), надіслати його поштою ( рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого сомоврядування.

6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником ( законним представником) суб’єкта звернення, представляються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6.5. Адміністратор ЦНАП перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційні картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі звернення  в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6.6. Адміністратор ЦНАП складає опис документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

6.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки ( штампа) відповідного адміністратора Центру, а  також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення у ЦНАП  електронного документообігу – електронній формі.

6.8. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятий для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів ( особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/ або електронній формі.

6.9. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації ( у паперовій та/ або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

6.10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятий для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою ( та/або його від скановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовими відправленнями.

6.11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

6.12. Інформацію про вчинені дії адміністратор ЦНАП вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі ( крім випадків, коли  адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій ( етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 РОЗДІЛ 7. ОПРАЦЮВАННЯ СПРАВИ (ВХІДНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ)

7.1. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор ЦНАП зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати ( передати) вхідний пакет документів.