Офіційний сайт Бериславської міської ради

26

Серпень

2020

Інформація про наміри КВУ “Бериславський водоканал” здійснити зміну діючих тарифів 

До уваги споживачів

Інформація про наміри КВУ “Бериславський водоканал” здійснити зміну діючих тарифів 

КВУ “Бериславський водоканал” інформує про намір здійснити зміну діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. №130 “Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» КВУ “Бериславський водоканал” інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги в наступних розмірах (з урахуванням податку на додану вартість):

централізованого водопостачання – 10,37 грн./м³;
централізованого водовідведення – 16,25 грн./м³.

Форма розрахунку повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу

з централізованого водопостачання

Плановий період 2021 рік

№ з/п Показник Код рядка усього, тис.грн грн/куб. м
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 001 4465,80 6,73
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 002 2205,29 3,32
1.1.1 електроенергія 003 2125,22 3,20
1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 004 80,07 0,12
1.2 прямі витрати на оплату праці 005 1042,06 1,57
1.3 інші прямі витрати, зокрема: 006 394,04 0,60
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 007 229,25 0,35
1.3.2 амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 008 164,79 0,25
1.3.3 інші прямі витрати 009 0,00 0,00
1.4 загальновиробничі витрати 010 824,41 1,24
2 Адміністративні витрати 011 830,94 1,25
3 Витрати на збут 012 436,21 0,66
4 Інші операційні витрати 013 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 014 0,00 0,00
6 Усього витрат повної собівартості 015 5732,95 8,64
7 Витрати на відшкодування втрат 016 0,00 0,00
8 Планований прибуток 017 0,00 0,00
9 Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами 018 5732,95 8,64
10 Обсяг водопостачання споживачам, усього,зокрема на потреби (тис.куб.м): 019 663,42 х
10.1 населення 020 620,88 х
10.2 бюджетних установ та організацій 021 23,18 х
10.3 інших споживачів 022 19,36 х
11 Середньозважений тариф 023 х 8,64
12 Податок на додану вартість (20%) 024 х 1,73
13 Середньозважений тариф 025 х 10,37

 

Форма розрахунку повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу

з централізованого водовідведення

Плановий період 2021 рік

№ з/п Показник Код рядка усього, тис.грн грн/куб. м
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 001 1548,99 10,22
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 002 191,01 1,26
1.1.1 інші прямі матеріальні витрати 003 191,01 1,26
1.2 прямі витрати на оплату праці 004 899,20 5,93
1.3 інші прямі витрати, зокрема: 005 221,31 1,46
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 006 179,10 1,18
1.3.2 амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги 007 42,21 0,28
1.3.3 інші прямі витрати 008 0,00 0,00
1.4 загальновиробничі витрати 009 237,47 1,57
2 Адміністративні витрати 010 318,36 2,10
3 Витрати на збут 011 186,04 1,22
4 Інші операційні витрати 012 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 013 0,00 0,00
6 Витрати повної собівартості,всього 014 2053,39 13,54
7 Витрати на відшкодування втрат 015 0,00 0,00
8 Планований прибуток 016 0,00 0,00
9 Вартість водовідведення для споживачів за відповідними тарифами 017 2053,39 13,54
10 Обсяг водовідведення споживачам, усього,зокрема на потреби (тис.куб.м): 018 151,61 х
10.1 населення 019 107,22 х
10.2 бюджетних установ та організацій 020 25,03 х
10.3 інших споживачів 021 19,36 х
11 Середньозважений тариф 022 х 13,54
12 Податок на додану вартість (20%) 023 х 2,71
13 Середньозважений тариф 024 х 16,25

Обґрунтування причин зміни тарифу

 КВУ «Бериславський водоканал» надає послуги з водопостачання та водовідведення за скоригованими тарифами, які були введені в дію рішенням виконавчого комітету Бериславської міської ради від 23.12.2019р. №65:

– водопостачання (населенню, бюджетним установам, іншим споживачам) – 8,10 грн. за 1 куб.м (з врахуванням податку на додану вартість).

– водовідведення (населенню, бюджетним установам, іншим споживачам) – 11,63 грн. за 1 куб.м (з врахуванням податку на додану вартість).

Відсоток відшкодування затвердженим тарифом собівартості за перше півріччя поточного року склав водопостачання 85%, водовідведення 84%.

До прямих матеріальних витрат включені витрати на електричну енергію. Розрахунок планових витрат сформований з врахуванням загальновиробничих норм питомих витрат на 2021 рік по КВУ «Бериславський водоканал» на надання послуг з централізованого водопостачання та тарифу на електричну енергію.

Збільшення планових витрат на електричну енергію зумовлено підвищенням загальновиробничих норм питомих витрат електричної енергії на технологічні потреби, для надання стабільного водопостачання верхніх поверхів багатоквартирних будинків м. Берислав в період поливного сезону. З метою уникнення ситуації обмеження або припинення водокористування споживачів міста необхідно збільшити тиск подачі води в мережу. Для цього підприємством максимально використовується насос 2-го підйому водонасосної станції, і як наслідок збільшилась кількість спожитої електроенергії в період поливного сезону.

У структурі діючого тарифу передбачалась вартість електроенергії в розмірі 1804,02 тис.грн. На даний час цей показник становить 2125,22 тис.грн., тобто зростання у порівнянні із закладеним у тарифі на 321,20 тис.грн або 17,8 %.

У відповідності до затвердженого штатного розпису по КВУ «Бериславський водоканал» для забезпечення технологічного процесу по наданню послуги з централізованого водопостачання задіяні 11 працівників, у водовідведенні 12 працівників.

Витрати на оплату праці на 2021р. сплановані із забезпеченням рівня середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника за видами економічної діяльності водопостачання та водовідведення і становлять по централізованому водопостачанню – 1042,06 тис.грн., по водовідведенню – 899,20 тис.грн. Згідно ЗУ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», в структурі діючого тарифу розмір мінімальної заробітної плати закладений 4723 грн., у розрахунку на планований період мінімальна заробітна плата по КВУ «Бериславський водоканал» становить 5740 грн., ріст складає 21,5%.

На плановий період до тарифу включені загальновиробничі витрати на централізоване водопостачання 824,41 тис.грн., водовідведення 237,47 тис.грн.

Основними причинами зростання загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання на 90,61 тис.грн або 12,3%, водовідведення на 46,03 тис.грн або 24%, є збільшення:

– суми податку, плата за користування надрами для видобування корисних копалин, який розрахований згідно Податкового кодексу України;

– витрат на оплату праці загальновиробничого персоналу;

– витрат на охорону праці (підвищення цін на придбання спецодягу). Розрахунок витрат на спецодяг сформовано згідно переліку професій і посад працівників, яким відповідно до галузевих норм передбачається безоплатна видача спецодягу, спецвзуття.

На плановий період до тарифу включені адміністративні витрати на централізоване водопостачання 830,94 тис.грн., водовідведення 318,36 тис.грн.

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

-витрати на оплату праці апарату управління,

– витрати на придбання канцелярських товарів;

– витрати на придбання періодичних видань;

-витрати на оплату професійних послуг;

-витрати на оплату послуг зв’язку;

– витрати на оплату послуг банків;

Збільшення адміністративних витрат на централізоване водопостачання на 138,55 тис.грн або 20%, водовідведення на 64,68 тис.грн або 25,5% відбулося з причин збільшенням витрат на оплату праці та підвищення цін на вищевикладені послуги у планованому періоді.

На плановий період до тарифу включені витрати на збут на централізоване водопостачання 436,21 тис.грн., водовідведення 186,04 тис.грн.

Це витрати, пов’язані з оплатою праці контролерів та обліковців КВУ «Бериславський водоканал». Зростання витрат на збут на централізоване водопостачання на 42,67 тис.грн або 10,8%, водовідведення на 32,92 тис.грн або 21,5% , відбулося з причин збільшенням витрат на оплату праці, згідно рішень Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Таким чином, відсоток підвищення тарифу складає з послуги централізованого водопостачання – 28,0 %, водовідведення – 39,7 % .

Отже, приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, заробітної плати, податків та зборів.

Додатково повідомляємо, що керуючись вищевказаним Порядком інформування споживачів про намір зміни тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення пропозиції та зауваження від споживачів, щодо запропонованого проекту по підняттю тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення приймаються протягом 14 календарних днів з дня офіційного оприлюднення. Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: м. Берислав, вул. Успенська, буд.1, тел. 7-55-39.