Офіційний сайт Бериславської міської ради

26

Липень

2017

Повідомлення про проведення громадських слухань під час розроблення містобудівної документації

У відповідності до норм статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної ді­я­льності» 29.08.2017 року  о 14.00  в залі засідань міської ради за адре­сою: м. Берислав, вул. 1 Травня, 244 відбудуться громадські слу­хання щодо врахування гро­мадських інтересів під час роз­роблення містобудівної докуме­нтації: Детальний план території кварталів житлової та громадської забудови між вулицями: Прикордонна, Центральна (Леніна), Козацька (Урицького) в м. Бериславі.

Основна мета проекту: Реалізація стратегії Генерального плану міста щодо ефективного використання міських земель.

Містобудівну документа­цію розроблено відповідно до ДБН 360-92** «Містобуду­вання. Планування і забудова міських і сільських поселень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Замовник містобудівної документації –  Бериславська міська рада, Розробник документації –  ТОВ “Проектний центр”.

Підставою для розроблення документації є рішення сесії Бериславської міської ради від 23.12.2016 р. № 174.

Ознайомлення з місто­бу­ді­вною документацією, тек­сто­вими та  графічними ма­теріа­лами у відповідному по­рядку буде здійснюватись з 9.00 до 12.00 в ро­бочі дні, у відділі з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Бериславської міської ради за адре­сою: вул. 1 Травня, 244 (каб.5).

Пропозиції та зауваження пропонується подавати пись­мово до 28.08.2017 року за ад­ресою: 74300 м. Берислав, вул. 1 Травня, 244, Бериславська міська рада. Пропозиції, на­дані після встановленого строку, не роз­глядаються.

Переглянути графічний додаток 1

Переглянути графічний додаток 2

Переглянути графічний додаток 3