Офіційний сайт Бериславської міської ради

14

Липень

2015

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Берислава

VI ск. – №669 від 14.07.2015 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки

 

 БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА

56 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 14.07.2015 р. № 669

Про затвердження Технічної документації

з нормативної грошової оцінки земель

м. Берислава Херсонської області

Розглянувши матеріали з нормативної грошової оцінки земель м. Берислава розроблену ПП „ЛІМТЕРРА” , з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин та підвищення ефективності використання земель м.Берислава Бериславської міської ради, керуючись Земельним кодексом України, Законами України «Про оцінку земель», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель м. Берислава Херсонської області розроблену ПП „ЛІМТЕРРА”.

Базова вартість 1 кв. м. – 82,21 грн.

 1. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель м. Берислава Херсонської області з 01.01.2016 року
 2. Бериславському відділенню Новокаховської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Херсонській області внести відповідні зміни в систему оподаткування земельних ділянок.
 3. Після вступу в дію нормативної грошової оцінки м. Берислава Херсонської області, внести зміни до існуючих договорів оренди земельних ділянок в частині орендної плати, привести їх у відповідність до даного рішення.
 4. Орендарям земельних ділянок необхідно:

– отримати Витяги з Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Берислава Херсонської області про нормативну грошову оцінку відповідної земельної ділянки;

– укласти з міською радою додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки”

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва.

 

 

Міський голова                                                                 О.М.Шаповалов

 

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта -рішення сесії
Бериславської міської ради ″Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м .Берислава Херсонської області».
Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Бериславської міської ради «Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Берислава Херсонської області».

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
  Стаття 18 Закону України «Про оцінку земель» визначає, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів провадиться, незалежно від їх цільового призначення – не рідше ніж один раз на 5 – 7 років;

Об’єктом оцінки земель виступає адміністративно-територіальна одиниця – землі населеного пункту м. Берислава Херсонської області.

Єдиним шляхом приведення земельних відносин у відповідність до чинного законодавства є прийняття Бериславською міською радою рішення «Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Берислава Херсонської області».
Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.
Таким чином, приведення у відповідність до Конституції України, Земельного кодексу України, на виконання Закону України «Про оцінку земель» та з метою захисту законних інтересів держави, Бериславської міської ради як органу місцевого самоврядування та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель стало основною причиною розробки рішення Бериславської міської ради «Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Берислава Херсонської області».

 1. Визначення цілей регулювання:
  – визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель м. Берислава, Херсонської області ;
  – врегулювання правовідносин між муніципальним власником на землю (Бериславська міська рада ) та суб’єктами земельних відносин;
  – стимулювання ефективного використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;
  – збільшення доходів від надходжень плати за землю;
  – задоволення інтересів територіальної громади міста Берислава, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного.
1.Залишити питання неврегульованим, тим самим недоотримати додаткові надходження від плати за землю, неможливості направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України. Альтернатива неприйнятна, оскільки не допомагає вирішити проблему.
2.Прийняття проекту нормативно-правового акту ″ Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Берислава Херсонської області».
Аналіз обраної альтернативи показує, що перший спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави з однієї сторони, ні територіальної громади Бериславської міської ради з іншої. Невизначеність процесу введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Берислава, Херсонської області для земельних ділянок, які знаходяться у власності або у користуванні не стимулюють ефективного землевикористання на засадах ринкової економіки, призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було залучити під час вводу в дію нормативної грошової оцінки земель Бериславської міської ради, не покращать можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.
За таких обставин, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи міської ради, її виконавчих органів, органів податкової інспекції, органу виконавчої влади з питань земельних відносин.
4.Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Основні напрямки реалізації удосконалення земельних відносин у місті Берислава Херсонської області спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на впровадження у місті механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Берислава для земельних ділянок, які знаходяться у власності або у користуванні громадян та юридичних осіб.
Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:
– встановлення рішенням Бериславської міської ради чітких термінів вводу в дію нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;
– визначені органи, які сприятимуть введення в дію нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Даний акт мотивує Бериславську міську раду, як орган, якому надані повноваження щодо розпорядження землями в межах населеного пункту, та суб’єктів земельних відносин (громадян та юридичних осіб) виконувати встановлені вимоги через такі умови, як:
– введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста Берислава Херсонської області;
– внесення змін до договорів оренди землі;
– надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування необхідної інформації.
6.Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.
Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, у власності чи користуванні яких знаходяться земельні ділянки, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

 1. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
  Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.
  8. Визначення показників результативності регуляторного акта
  Показниками результативності запропонованого проекту рішення Бериславської міської ради є збільшення надходжень до бюджету.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                              С.В.Шматов 

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту рішення сесії Бериславської міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Берислава Херсонської області»

На виконання ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно постанови КМУ від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки стану суспільних відносин.

1.Вид та назва регуляторного акту:

Проект рішення сесії міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Берислава Херсонської області»

2.Назва виконавця заходів відстеження:

Бериславська міська рада

3.Мета прийняття акту:

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

– введення в дію нормативно – грошової оцінки земель м. Берислава;

– практичне застосування нової нормативно – грошової оцінки земель м. Берислава для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель.

 1. Строк виконання заходів з відстеження:

до набрання актом чинності .

 1. Тип відстеження: Базове
 2. Методи одержання результатів відстеження:
 3. Збільшення обсягу надходжень до міського бюджету.
 4. Направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.
 5. Отримання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.
 6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.
 7. Додаткові надходження коштів до міського бюджету від плати за землю.
 8. Направлення додаткових коштів на видатки міського бюджету пов’язані із соціально-економічним розвитком та благоустроєм міської ради.