Офіційний сайт Бериславської міської ради

12

Червень

2015

Про встановлення ставок земельного податку на території Бериславської міської ради

Шановні мешканці міста!

Просимо протягом місяця з дня оприлюднення аналізу регуляторного впливу до проекту рішення Бериславської міської ради ” Про встановлення ставок земельного податку на території Бериславської міської ради” направляти свої письмові пропозиції, зауваження до виконавчого комітету Бериславської міської ради на адресу: вул. 1 Травня, 244, м. Берислав, Херсонська область, або на електронну адресу міської ради: berislav.city@gmail.com Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, будуть в обов’язковому порядку розглянуті та враховані.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Проект

БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______ СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від ________ 2015 року №_____

 

Про встановлення ставок земельного податку на території

Бериславської міської ради

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України, статей 7, 8, 10, 12 розділу І, глави 2 розділу ІІ та статті 265 розділу ХІІ , статей 269-289 розділу ХІІІ Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Встановити ставки земельного податку на території Бериславської міської ради:

 

 

Цільове призначення земельних ділянок

Ставка земельного податку

% від нормативної грошової оцінки на 2016 рік

1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку, яких проведено ( незалежно від місцезнаходження)  
 1.1.Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку, яких проведено встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки:  
 1.1.1. для сільськогосподарських угідь ; 0,15
 1.1.2. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами ; 0,04
1.1.4. за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності); 6,0
1.1.5. для інших земельних ділянок ; 1,5
 2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:  
2.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 5
2.2. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області:  
 – для ріллі, сіножатей та пасовищ; 0,15
 – для багаторічних насаджень. 0,03

 

 1. Затвердити Положення «Про встановлення ставок земельного податку на території Бериславської міської ради» згідно з додатком до цього рішення.

 

 1. Рішення набуває чинності з 01.01.2016 року.

 

4.Виконавчому комітету Бериславської міської ради дане рішення оприлюднити в визначений законом спосіб.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, архітектури, будівництва, соціальної інфраструктури, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова                                                                     О.М.Шаповалов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення ____ сесії

Бериславської міської ради

6 скликання

від ______2015 № ______

 

 

Положення

про встановлення ставок земельного податку на території

Бериславської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Положення «Про встановлення ставок земельного податку на території Бериславської міської ради» розроблено з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення та справляння земельного податку, створення сприятливих умов для раціонального використання земельних ділянок землевласниками та землекористувачами та забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету платежів земельного податку та орендної плати.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Земельного, Податкового та Цивільного кодексів України, закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.3. Положення регламентує принципи встановлення розміру земельного податку.

ІІ. Платники податку:

2.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.2. Землекористувачі.

2.3. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу.

Ш. Об’єкти оподаткування земельним податком

3.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 1. База оподаткування земельним податком

4.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до п.14 цього Порядку.

4.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 1. V. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку, яких проведено ( незалежно від місцезнаходження)

5.1.Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку, яких проведено встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки:

5.1.1. для сільськогосподарських угідь — 0,15 відсоток;

5.1.2. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами – 0,04 відсотка;

У разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів) окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюються відповідно до пп. 5.1.5 п. 5.1 даного Положення;

5.1.4. за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)- 6 відсотків;

5.1.5. для інших земельних ділянок — 1,5 відсотка.

. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

6.2. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області:

– для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,15;

– для багаторічних насаджень – 0,03.

VІІ. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в місті — не більш як 0,10 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

7.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

VІІІ. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

8.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

8.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

8.1.4. органи державної влади, органи місцевого самоврядування,- органи прокуратури, заклади, установи та організації, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, та використовують земельні ділянки за цільовим призначенням у відповідності до класифікації видів цільового призначення земель, затверджених Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року №548 та для виконання власних повноважень ,

 

8.1.5. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України державної та комунальної форми власності;

 

8.1.6. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту державної та комунальної форми власності, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 

8.1.7. комунальні підприємства, крім земельних ділянок під адміністративними будівлями та окремими будівлями, спорудами або їх частинами, які надаються ними в оренду суб’єктам господарювання, фізичним особам – підприємцям.

ІХ. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

9.1. Не сплачується податок за:

9.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

9.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

9.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

9.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування — землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

9.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

9.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

9.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

9.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

Х. Особливості оподаткування платою за землю

10.1. Міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

10.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

10.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

ХІ. Податковий період для плати за землю

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

ХІІ. Порядок обчислення плати за землю

12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

12.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 ПК України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

12.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

12.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 7.1. розділу 7 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

ХШ. Строк сплати плати за землю

13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

13.2. Облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

13.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

13.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

13.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

ХIV. Індексація нормативної грошової оцінки земель

14.1.Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою

Кі = І :100

де І — індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі, якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

 

Перший заступник міського голови                                         С.В.Шматов

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Бериславської міської ради

«Про встановлення ставок земельного податку на території

Бериславської міської ради»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Бериславської міської ради “Про встановлення ставок земельного податку на території Бериславської міської ради” підготовлено згідно з вимогами Закону України „ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.

У зв’язку з прийняттям змін до Податкового Кодексу України виникла потреба у визначенні розмірів земельного податку на території Бериславської міської ради Херсонської області.

Органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість самостійно встановлювати ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановлені ставок та пільг щодо земельного податку в на території Бериславської міської ради згідно чинного законодавства, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

Існуючу проблему – врегулювання питання щодо встановлення ставок та пільг щодо земельного податку необхідно вирішити шляхом розробки та затвердження рішення міської ради з урахуванням норм Податкового кодексу України.

Земельний податок сплачується фізичними та юридичними особами, що є власниками земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачами та залежить від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

 1. Цілі державного регулювання:

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

– регулювання ситуації щодо сплати земельного податку;

– затвердження ставок та пільг щодо земельного податку розділу XIІ Податкового кодексу України;

– збільшення доходів міського бюджету від надходжень плати за землю;

– задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програми економічного та соціально розвитку м. Берислава, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування комунального господарства.

 1. Альтернативні способи досягнення цілей

Альтернатива прийняття запропонованого регуляторного акта відсутня у зв’язку з тим, що згідно Податкового Кодексу України ставки плати за землю та пільги щодо земельної ділянки встановлюються міською радою.

 1. Механізми розв’язання проблеми

Основним завданням запропонованого проекту рішення є зміцнення ресурсної бази міського бюджету.

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення міської ради «Про встановлення ставок земельного податку на території Бериславської міської ради »

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

 • затвердження механізму визначення розмірів земельного податку;
 • розрахунок очікуваних надходжень до міського бюджету земельного податку;
 • оприлюднення регуляторного акта в засобах масової інформації, стягнення земельного податку .
 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Перевагами у досягненні визначених цілей є:

 • збільшення надходжень до міського бюджету;
 • підвищення рівня використання економічних ресурсів міста, що надасть позитивний ефект для його мешканців;
 • додаткова можливість направлення коштів на фінансову підтримку підприємств житлово-комунального господарства;
 • спрямування коштів на вирішення соціальних проблем населення та покрашення інфраструктури міста, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.
 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є впорядкування сплати земельного податку, стабілізація та збільшення надходжень до міського бюджету на виконання власних повноважень.

 

 1. Строк дії акту

Рішення Бериславської міської ради «Про встановлення ставок земельного податку на території Бериславської міської ради» є регуляторним актом, який розповсюджується на всіх власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачів. Строк дії рішення залежить від змін у чинному законодавстві,

 1. 8. Показники результативності регуляторного акту

– додаткові надходження коштів до міського бюджету від надходжень від плати за землю;

– розмір коштів і час, що буде витрачений громадянами та юридичними особами на виконання вимог акта;

– стимулювання ефективного землевикористання на засадах ринкової економіки.

Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить одержати додаткові грошові кошти, які надійдуть до міського бюджету.

 

 

Перший заступник міського голови                                         С.В.Шматов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

розмірів ставок земельного податку

 

Цільове призначення земельних ділянок

Ставка земельного податку % від нормативної грошової оцінки, яка використовувалась до змін ПКУ

 

Ставка земельного податку

% від нормативної грошової оцінки на 2016 рік

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку, яких проведено ( незалежно від місцезнаходження)    
 5.1.Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку, яких проведено встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки:    
 5.1.1. для сільськогосподарських угідь ; 0,1 0,15
 5.1.2. за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами ; 0,03 0,04
 5.1.4. за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності); 1,0 6,0
5.1.5. для інших земельних ділянок ; 1,0 1,5
 . Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:    
6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 5 5
6.2. Ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області:    
 – для ріллі, сіножатей та пасовищ; 0,1 0,15
 – для багаторічних насаджень. 0,03 0,03