Офіційний сайт Бериславської міської ради

18

Лютий

2021

Бериславські педагоги навчаються

 

Відповідно до календаря основних заходів управління освіти, культури, молоді та спорту Бериславської міської ради на лютий 2021 року Бериславським центром професійного розвитку педагогічних працівників Бериславської міської ради  проведено онлайн-зустрічі професійних спільнот педагогів закладів освіти Бериславської територіальної громади. Зокрема, розпочато каскадні онлайн-консультації щодо змісту нової редакції Державного стандарту дошкільної освіти, які пройдуть протягом лютого-березня для педагогічних працівників дошкільної і початкової ланок освіти.

Першу консультацію проведено для керівників закладів дошкільної освіти Інною Кудрявцевою, директором Бериславського ЦПРПП БМР та Тамарою Терещенко, вихователем-методистом Бериславвського ЗДО №3 БМР. Розглянуто мету, ціннісні орієнтири, структуру Державного стандарту дошкільної освіти,  умов його реалізації, зміст освітніх напрямів інваріантного і варіативного складників, компоненти компетентності, окреслено управлінські кроки у напрямку впровадження у практику роботи оновленого стандарту.

Інною Артеменко, консультантом Бериславського ЦПРПП БМР проведено чергове онлайн-заняття Школи молодого вчителя (стаж педагогічної роботи 2-3 роки) та засідання клубу вчителів природничо-математичного циклу. З молодими колегами обговорено питання «Формування в учнів мотивації до навчання». Вчителі Бериславського №3 та Зміївського закладу повної загальної середньої освіти, які майданчиком для професійного спілкування обрали клуб «Що?Де?Коли?»  ознайомились з презентацією матеріалу на тему: «Щасливий вчитель – щасливий учень», окреслили мету, завдання та етапи реалізації творчого проєкту «Я – щасливий вчитель».

Тема «Безперервний професійний розвиток педагогічних працівників як важлива умова забезпечення  якості освіти» стала предметом обговорення на онлайн-семінарі вчителів предмету «Основ здоров’я». Наталія Авраменко, консультант Бериславського ЦПРПП БМР ознайомила учасників з напрямками координації професійної спільноти, роллю консультування  як важливої складової супроводу професійного розвитку освітян в умовах нової соціокультурної реальності. До обговорення теми семінару долучилися педагоги-практики. Людмила Легенко, учитель  вищої кваліфікаційної категорії Бериславського опорного закладу повної загальної середньої освіти ознайомила колег з професійним стандартом вчителя  у частині здоров’язбережувальної професійної компетентності та зауважила, що професійний стандарт є інструментом планування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога. Ідеями щодо реалізації наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» на уроках з основ здоров’я поділилась Лариса Якуба, учитель вищої кваліфікаційної категорії Бериславського опорного закладу повної загальної середньої освіти. З власного педагогічного досвіду Лариса Євгеніївна презентувала методи і прийоми інтерактивних технологій, які забезпечують творчу співпрацю між здобувачами освіти та вчителем, активність всіх учнів класу на уроці, сприяють формуванню здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, ціннісного ставлення до життя і здоров’я.

Дякуємо за співпрацю та активність усім учасникам заходів!