Офіційний сайт Бериславської міської ради

24

Листопад

2021

Безбар`єрність в Україні, як нова суспільна норма

На даний час питання безбар`єрного простору в Україні винесено на найвищий державний рівень, де завдяки ініціативам Першої леді Олени Зеленської проводяться важливі реформи щодо впровадження безбар’єрності як загального підходу у сфері формування державної політики для забезпечення безперешкодного доступу всіх соціальних груп до зайнятості, освіти, пересування, послуг, спілкування та дозвілля, участі в житті громади, щоб кожен член суспільства жив повноцінним життям.

То що таке безбар`єрність та  якими є її ключові  напрямки?

Безбар`єрність – це філософія суспільства без обмежень, в якому забезпечуються рівні права та можливості для всіх людей у самореалізації, зайнятості, пересуванні, сервісах, здобутті освіти, спілкуванні, дозвіллі, розвитку.

Раніше під поняттям безбар`єрності переважно розуміли її фізичну сторону – як зробити так, щоб можна було зручно та без перешкод дістатися в те чи інше місце, наразі воно значно розширило своє значення у  суспільному розумінні.

Напрямки просування безбар`єрності:

  1. Cуспільна безбар’єрність – забезпечення рівних можливостей участі всіх людей та суспільних груп у житті громад та держави, рівного доступу до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливого середовища для самовираження і розвитку, а також інклюзивного середовища як передумови для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності.
  2. Економічна безбар’єрність – забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом для таких суспільних груп, як молодь, жінки, літні люди, дорослі з інвалідністю.
  3. Освітня безбар’єрність – створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, включаючи освіту протягом життя, а також перенавчання та опанування додаткових навичок.
  4. Фізична безбар’єрність – створення шляхом розробки та реалізації відповідних стандартів, планів проектування, реконструкцій, закупівель, будівництва середовища, в якому громадські споруди та публічні місця, транспорт і послуги на рівні громади та держави є фізично доступними для всіх суспільних груп, включаючи осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та їх батьків, маломобільних людей.
  5. Цифрова безбар’єрність – забезпечення доступу до публічних та інших послуг онлайн для всіх суспільних груп, включаючи літніх людей, людей з інвалідністю.
  6. Інформаційна безбар’єрність – це умови, за яких люди, незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей, мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, що враховують їх потреби та можливості.

Для вирішення питання подолання усіх видів бар`єрів у нашій державі Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», яким передбачено розробку Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Документ спрямований на забезпечення рівного та безперешкодного доступу всіх соціальних груп населення до освіти, зайнятості, послуг, інфраструктури, участі  в житті громади та сприятиме створенню належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод українських громадян. Також ініційовано проєкт «Громади без бар’єрів» зі створення безбар’єрних рішень у регіонах, щоб забезпечити кожній людині повну доступність будь-якого громадського закладу і транспорту, побудувати інфраструктуру, яка буде сприяти руху і розвитку соціально активного життя, головною метою є – залучення населених пунктів і територіальних громад України до процесу розвитку доступного для маломобільних груп населення середовища та напрацювання найкращих практик у створенні універсального публічного простору.

Слід зазначити, що головною метою усіх наведених вище документів та ініціатив державних очільників є донесення до громадськості, що безбар’єрність – це не створення окремих умов для людей з інвалідністю, мало мобільних груп населення, а створення комфортного простору для кожного громадянина України. Впроваджуючи принципи безбар’єрності, Україна рухається у напрямку, який обрали найрозвинутіші країни. Світовий досвід доводить, що безбар’єрність – це перспективна інвестиція для держави, де кожна людина може реалізувати свій потенціал на користь особисто собі та своїй країні.