Офіційний сайт Бериславської міської ради

12

Лютий

2021

Інформує центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Інформація діяльності Бериславського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та підпорядкованих бюро правової допомоги за 2020 рік

За період станом на 31.12.2020 Бериславським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Місцевий центр) та бюро правової допомоги, що є його відокремленими структурними підрозділами, було зареєстровано 3258 звернень клієнтів (з них 1547 нових), 3002 особам було надано правову консультацію, прийнято письмових звернень про надання БВПД від 256 осіб.

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 169 рішень про надання БВПД та надано 40 доручень адвокатам та 129 штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення процесуальних документів). По 10 письмовим зверненням було надано відмову у наданні БВПД. По 1 письмовому зверненню здійснено заміну штатного працівника, який надає БВПД.

Протягомзвітного періоду клієнти зверталися частіше з наступних питань: сімейного 641 (19,6%), іншого цивільного права 585 (17,9%), спадкового 358 (11,0%), з інших питань 355 (10,9%), земельного 300 (9,2%), житлового 295 (9,1%), соціального забезпечення 244 (7,5%), трудового 193 (5,9%), адміністративного 134 (4,1%), договірного 67 (2,1%), з питань виконання судових рішень 66 (2,0%), з неправових питань 15 (0,5%), медичного 5 (0,2%).

Розподіл клієнтів за звітний період
з наростаючим підсумком за категорією питань

 

 Щодо клієнтів, яким було надано БВПД, то за звітний період найбільше позитивних рішень було прийнято по малозабезпеченим особам (середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму) 108 (63,8%), інвалідам 25 (14,8%), ветеранам війни 23 (13,6%), внутрішньо переміщеним особам 4 (2,4%), дітям сиротам 3 (1,8%), дітям позбавленим батьківського піклування 3 (1,8 %), дітям без окремих категорій 2 (1,2%), особам що постраждали від домашнього насильства 1 (0,6%).

Розподіл клієнтів, яким надано БВПД, за категорією осіб

 Крім цього, Місцевим центром в тому числі бюро правової допомоги за звітний період було:

  • здійснено 25 виїздів мобільних пунктів та забезпечено діяльність 24 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
  • загальна кількість осіб, яка звернулася за отриманням консультації та роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних консультаційних пунктів склала 415 осіб, в тому числі 131 особа звернулася за отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних консультаційних пунктів та 284 особи до дистанційних пунктів доступу до БПД;
  • надано методичну допомогу 8 органам місцевого самоврядування та установам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги;
  • проведено 315 правопросвітницьких заходів;
  • розміщено у ЗМІ 60 інформаційних матеріалів з питань надання БПД.
  • надано 23 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.

Працівники Місцевого центру та бюро правової допомоги активно приймали участь у правопросвітницьких заходах для громад та спільнот, зокрема щодо можливостей для вирішення правових питань; змісту основних реформ, що проводяться Урядом України.