Офіційний сайт Бериславської міської ради

5

Вересень

2017

Міська Програма поводження з твердими побутовими відходами

З метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення утримання міста у належному санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення, виконавчий комітет міської ради на черговому засіданні розглянув та прийняв рішення, щодо погодження міської Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2017-2020 роки.

Водночас, виконавчий комітет своїм наступним рішенням визначив розробника

Схеми санітарної очистки м.Берислава та затвердив завдання на розроблення Схеми санітарної очистки м.Берислава.

Необхідно зазначити, що санітарна очистка міста – це ряд санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на охорону здоров’я населення і збереження довкілля, яке включає в себе комплекс робіт по збору, видаленню, знешкодженню і переробці побутових відходів, на міських територіях.

Схема санітарного очищення спрямована на рішення вказаних завдань і повинна розроблятися на період 25 років. Через кожні п’ять років в схему вносять необхідні уточнення і доповнення.

Схема визначає черговість здійснення заходів, обсяги робіт із усіх видів очистки і прибирання, системи і методи збирання, зберігання, видалення, знешкодження, перероблення, утилізації та захоронення, необхідну кількість збиральних машин, механізмів, устаткування й інвентарю, доцільність проектування чи реконструкції розширення об’єктів системи санітарної очистки, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів.

Розробляють схему санітарної очистки у відповідності до:

– наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.08.2013р. № 395, яким затверджено державні будівельні норми ДБН 2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», які набрали чинності 01 січня 2014 року.

Відповідно до законів України «Про відходи» «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та місцевих державних адміністрацій належить розроблення та затвердження схем санітарної очищення населених пунктів.

С.В.Шматов, перший заступник міського голови