Офіційний сайт Бериславської міської ради

17

Січень

2022

Особливості праці у зимовий період

Шановні роботодавці, Бериславське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області (далі – відділення управління) звертає Вашу увагу на створення безпечних умов праці під час холодів для працівників, які працюють або перебувають на відкритому повітрі – особливо при роботі на відкритих майданчиках.

Необхідно пам’ятати, що важливим заходом запобігання травматизму є проведення на підприємствах позачергових інструктажів з охорони праці, щодо безпечної поведінки у зимовий період для запобігання травмуванню та нещасним випадкам, надання першої допомоги при обмороженні.

Порядок виконання робіт за певних погодних умов визначається нормативно-правовими актами, а саме: Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246; Державними санітарними нормами та    правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими наказом МОЗ України від 08.04.2014  № 248; статтею 163 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII; ДСТУ EN 342:2017 «Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду» (EN 342:2004; AC:2008, IDT); ДСТУ EN 14058:2008 «Одяг захисний. Одяг спеціальний для захисту від знижених температур»   (EN 14058:2004, IDT); ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення»; Правилами з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства  (НПАОП 45.2–1.02–90); Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 (НПАОП 0.00–1.15–07; інструкціями з охорони праці.

Температурний показник значно впливає на працездатність людини, низькі температури повітря у робочій зоні належать до фізичних шкідливих і небезпечних факторів. Роботу за температури повітря -10 °С і нижче слід визнати такою, що проводиться у шкідливих умовах праці. За температури повітря, нижчої від -30 °С, клас умов праці визначається як «небезпечний».  У таких умовах не допускається проведення робіт, крім невідкладних.

Найбільш схильні до впливу сезонних погодних умов наступні види діяльності працівників:

– робота на відкритих майданчиках;
– робота у приміщеннях, які не обігріваються;
– робота, пов’язана з пересуванням до об’єкта (між об’єктами); обслуговування, або до будь-якого об’єкта;
– робота на транспортних засобах;
– охоронна діяльність тощо.

Згідно з вимогами статті 168 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII працівникам, які працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються у робочий час. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників.

Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (далі – Закон України) роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Передбачені певні обов’язки роботодавців щодо охорони праці, життя і здоров’я людей, які працюють взимку на відкритому повітрі, а саме:

– створення безпечних умов праці під час холодів для працівників, які працюють або перебувають на відкритому повітрі – особливо при роботі на відкритих майданчиках;

– проведення (раз на рік) попереднього та періодичного медичних оглядів працівникам, які залучаються до робіт в умовах зниженої температури повітря у приміщеннях та на відкритих майданчиках;
– надання перерв для обігрівання і відпочинку, які застосовуються залежно від температури повітря й сили вітру на місці. Порядок надання перерв для обігріву і відпочинку регламентується колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку;
– обов’язкове припинення робіт за певних несприятливих погодних умов;

 – забороняти виконання робіт на висоті під час ожеледиці та якщо температура повітря нижча за -20°С;
– забезпечення працівників, які працюють в холодну пору року на відкритому повітрі, спеціальним одягом та спеціальним взуттям.

Зауважимо, що і самі працівники зобов’язані дбати про особисту безпеку і своє здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт, під час перебування на території підприємства.

Пам’ятайте про власну безпеку, бережіть себе!

 

Бериславське відділення управління

виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування України в Херсонській області