Офіційний сайт Бериславської міської ради

24

Грудень

2021

Про формування переліку об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію

Відповідно до Постанови кабінету міністрів України від 15.12.2021 року №1327 «Деякі питання формування переліку об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію», Бериславська міська рада, оголошує про формування переліку об’єктів житлового будівництва, що не прийняті в експлуатацію на території Бериславської міської територіальної громади.

До переліку включається інформація про житлові будівлі або їх комплекси (у тому числі ті, які мають ознаки самочинного будівництва) (далі — об’єкти будівництва), які одночасно відповідають таким критеріям:

 • за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів будівництва із середніми (СС2) та значними наслідками (СС3);
 • фінансування об’єктів будівництва здійснювалося з використанням залучених коштів фізичних та/або юридичних осіб;
 • об’єкти будівництва не прийняті в експлуатацію у строк понад два роки із запланованої дати введення в експлуатацію згідно з договорами, відповідно до яких залучено кошти фізичних та/або юридичних осіб, або згідно з проектною документацією;
 • будівельні роботи на об’єкті будівництва не проводяться понад два останніх роки.

Інформація для формування переліку подається фізичними та/або юридичними особами поштою, за адресою: вул. 1 Травня, 244, м.Берислав, Бериславського району, Херсонської області 74300, або електронними засобами, на електрону пошту: berislav.city@gmail.com.

Щодо кожного об’єкта будівництва, що включається до переліку, формується справа, яка містить таку інформацію (за наявності), яка подається фізичними та/або юридичними особами:

 • місцезнаходження (адреса), назва об’єкта будівництва згідно з наявною містобудівною документацією;
 • клас наслідків (відповідальності), загальні техніко-економічні показники, наявність секцій (черг), ознаки самочинного будівництва на момент початку будівельних робіт;
 • технічні характеристики об’єкта будівництва, фактичний стан;
 • кількість осіб, які постійно проживають на об’єкті будівництва;
 • права на об’єкт будівництва та/або його частини (квартири, нежитлові приміщення із зазначенням номера приміщення, його типу, загальної площі та прізвища, імені, по батькові (за наявності) (найменування) власника майнових прав (право вимоги), зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у тому числі обтяження;
 • наявність інших об’єктів будівництва або нерухомості, що розміщені на земельній ділянці, на якій розташований об’єкт будівництва;
 • інформацію про замовника будівництва та/або особу, яка виконує функції замовника будівництва: найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), паспорт громадянина України (для фізичних осіб), інформацію про бенефіціарів замовника, керівника (для юридичних осіб); інформацію про наявність замовника за місцем реєстрації;
 • інформацію про генерального підрядника: найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;
 • інформацію про укладені договори, відповідно до яких залучені кошти фізичних та /або юридичних осіб (договори щодо участі у Фонді фінансування будівництва або у Фонді операцій з нерухомістю, договори купівлі-продажу емітованих забудовником цільових облігацій, договори купівлі-продажу майнових прав на об’єкти інвестування, договори пайової (часткової) участі у фінансуванні будівництва, попередні договори, договори позики чи іпотеки, договори доручення, комісії або спільної діяльності тощо);
 • інформацію про права на земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт будівництва:

кадастровий номер земельної ділянки, наявність договору оренди чи іншого правовстановлюючого документа на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт будівництва, його реквізити, строк дії договору (іншого права користування земельною ділянкою);

розмір земельної ділянки, її цільове призначення, наявність документації із землеустрою, на підставі якої виданий правовстановлюючий документ;

продовження (поновлення) договору оренди (у разі такого продовження (поновлення), наявність судових спорів та /або судових рішень про розірвання, поновлення, визнання недійсними договорів оренди;

наявність/відсутність та розмір заборгованості землекористувача із плати за землю, наявність судових спорів та рішень про стягнення такої заборгованості;

 • інформацію про вихідні дані, проектну та дозвільну документацію:

містобудівні умови та обмеження; технічні умови;

проектна документація;

документ, що дає право на виконання будівельних робіт, техніко- економічні показники на етапі отримання дозволу на будівництво згідно з проектною документацією;

зміни в документах, що дають право на виконання будівельних робіт (у тому числі інформацію про отримання нових документів), техніко- економічні показники на етапі зміни (у разі зміни проекту);

 • дату та причини зупинення будівельних робіт;
 • заплановані строки завершення будівельних робіт та прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, визначені в договорах про залучення коштів фізичних та/або юридичних осіб у будівництво або у проектній документації;
 • судові провадження, пов’язані з речовими правами на земельну ділянку, з отриманням/анулюванням документів, що дають право на виконання підготовчих та /або будівельних робіт, містобудівних умов та обмежень, погоджень проектної документації від органів охорони культурної спадщини — за наявності (реквізити судових рішень, стадія судового провадження);
 • інформацію про інженерне забезпечення об’єкта будівництва;
 • інформацію про створені організації та об’єднання постраждалих інвесторів: найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ, їх керівників, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку;
 • інформацію про кількість фізичних та юридичних осіб, які здійснювали фінансування об’єкта будівництва, що підтверджується копіями банківських документів та/або квитанцій до прибуткових касових ордерів, що засвідчують сплату грошових коштів.

Відповідальність за достовірність інформації несуть фізичні або юридичні особи, якими подано відповідну інформацію.

Неподання або подання не в повному обсязі інформації про об’єкт не є підставою для невключення такого об’єкта до відповідного переліку.