Офіційний сайт Бериславської міської ради

22

Травень

2024

Роз’яснення щодо дотримання Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»


Відповідно до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» проводиться ідентифікація усіх сільськогосподарських тварин, які утримуються у господарствах власників. Дія цього Закону поширюється на юридичних і фізичних осіб, які займаються розведенням та утриманням тварин, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги штучного осіменіння та організовують виставки тварин. Закон приводить законодавство України у відповідність до законодавства Європейського Союзу та створює систему постійного контролю за станом здоров’я всіх тварин – великої рогатої худоби, свиней, коней, овець, кіз і ветеринарно-санітарним станом усіх господарств країни.

Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин є ефективним засобом виявлення, локалізації, контролю і ліквідації хвороб тварин, занесених на територію України, попередження обігу тварин, які захворіли або щодо яких є підозра на захворювання.

Процедура ідентифікації тварин дає право власнику реалізувати молоко та м’ясо тварини, її метою є створення системи постійного контролю за станом здоров’я тварин та походженням тваринницької продукції на всіх етапах обігу – від її виробництва до реалізації.

 Проводиться ідентифікація в державних лікарнях ветеринарної медицини за місцем утримання тварини.

 Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов’язані:

подавати для реєстрації дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин;

– ідентифікувати усіх тварин у господарстві;

– вести облік усіх тварин у господарстві, в тому числі щодо їх народження, ідентифікаційних номерів, усіх переміщень тварин між господарствами, а також про забій, утилізацію та падіж тварин;

– зберігати відомості про тварину протягом трьох років після її смерті (забій, падіж, утилізація) або переміщення її з господарства;

– здійснювати переміщення тварин з ідентифікаційними документами;

подавати дані до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про усі переміщення тварин, надходження нових тварин у господарство, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом 5 робочих днів з дати таких дій або подій;

– проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.

 Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність із забою та утилізації тварин, зобов’язані:

– подавати для реєстрації дані про забій, утилізацію тварин, а також дані про господарства, що здійснюють такий забій та утилізацію;

– вести облік забитих, утилізованих тварин;

– проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.

 Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин, зобов’язані:

– подавати для реєстрації дані про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин;

– вести облік тварин;

– здійснювати продаж, проводити виставки і штучне осіменіння лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.

 Переміщення юридичними та фізичними особами тварин, які не відповідають вимогам законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин, забороняється.

 Юридичні та фізичні особи мають право:

– обирати електронну або паперову форму ведення обліку тварин та подачі даних, встановлених цим Законом;

– уповноважити третіх осіб на виконання обов’язків, встановлених цією статтею.

 Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин має право надіслати запит до власника або утримувача тварини про інформацію про походження, ідентифікацію, пункт призначення тварини, власником або утримувачем якої він є, а власник або утримувач тварини зобов’язаний надати таку інформацію за запитом Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин протягом 10 робочих днів з моменту отримання такого запиту.

 Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин зобов’язаний:

– вносити до Єдиного державного реєстру тварин дані, встановлені цим Законом, зокрема, щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин, а також щодо здійснених стосовно них ветеринарно-санітарних заходів, протягом 10 робочих днів з дня їх отримання від юридичних і фізичних осіб, а щодо коней – протягом 25 робочих днів;

{Абзац другий частини сьомої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 616-VIII від 15.07.2015}

 – протягом 5 робочих днів з дня отримання даних щодо реєстрації тварини оформляти ідентифікаційні документи;

– видавати оформлені ідентифікаційні документи за вимогою власника/утримувача тварини або його довіреної особи;

– забезпечити на своєму офіційному веб-сайті безкоштовний доступ до інформації з Єдиного державного реєстру тварин, крім інформації про особу (персональні дані) та інформації, яка відповідно до законодавства України має обмежений доступ.

Видача витягу з Єдиного державного реєстру тварин здійснюється на безоплатній основі.