Офіційний сайт Бериславської міської ради

29

Липень

2019

Зміни в Порядку розслідування нещасних випадків на виробництві

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №337, яка набрала чинності з 1 липня 2019 року, затверджено «новий» ПОРЯДОК розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі – Порядок).

Які основні зміни згідно цього Порядку передбачені при розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві?

  • п.1. Порядку розширено коло осіб, на яких він поширюється, а саме:

осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору,фізичних осіб – підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність,членів фермерського господарства.

– п.4. Порядку передбачено, що потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок чи інша особа — свідок нещасного випадку повинні вжити всіх можливих заходів, необхідних для надання допомоги потерпілому та негайно повідомити про нещасний випадок не тільки безпосередньому керівникові робіт, а й службі охорони праці підприємства.

– п.8. Порядку збільшено термін надання роботодавцем повідомлення про нещасний випадок (протягом двох годин з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня на паперовому носії). Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку, а у разі настання нещасного випадку внаслідок події під час руху транспортних засобів усіх видів — за місцем реєстрації підприємства.

– п.9. Порядку обмежено строк давності для розслідування нещасних випадків, який становить три роки з дня їх настання. У разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати їх настання.

– п.10. Порядку встановлено, що спеціальному розслідуванню підлягають також: нещасні випадки з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами — підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства; нещасні випадки, що сталися з особами, фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору (контракту).  – п.30. Порядку збільшено термін розслідування нещасного випадку комісією підприємства, який становить п’ять робочих дні з дня утворення комісії. Розслідування може бути продовжене роботодавцем за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці до отримання відповідних висновків, матеріалів.

– п.34. Порядку передбачено, що рішення щодо визнання нещасного випадку пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

– п.38. Порядку голові комісії надано право у разі невиконання членами комісії обов’язків, надсилати керівникам органів, представники яких входять до складу комісії, подання про неналежне виконання ними обов’язків, та запит щодо визначення іншого представника для включення до складу комісії.

– п.45. Порядку визначено зобов’язання роботодавця:

розглянути протягом двох робочих днів після складення актів за формою Н-1 матеріалів розслідування нещасного випадку, що підготовлені комісією та затвердити примірники актів за формою Н-1;

організувати друкування, тиражування та формування протягом п’яти робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 необхідної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію;

видати протягом двох робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 наказ про вжиття запропонованих комісією заходів до запобігання виникненню подібних нещасних випадків у визначені в акті за формою Н-1 строки та надати його органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні, у подальшому в письмовій формі інформувати їх про стан вжиття заходів;

притягнути згідно із законодавством до відповідальності працівників, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку та які допустили порушення вимог нормативно-правових актів про охорону праці, посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці.

– п.47. Порядку передбачає, що протягом трьох робочих днів після формування матеріалів розслідування роботодавець повинен надіслати їх: територіальному органу Держпраці; робочому органу Фонду; органу поліції (у разі настання тяжких та смертельних випадків); іншим підприємствам, представники яких брали участь у проведенні розслідування. Потерпілому, членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі надається акт за формою Н-1 разом з документами (рішення суду про встановлення факту нещасного випадку, окремої думки).

Порядком зменшено перелік обставин, за якими нещасні випадки визнаються не пов’язаними з виробництвом, а саме:

– п.53. Порядку нещасний випадок визнається не пов’язаним з виробництвом у разі вчинення потерпілим кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами; смерті працівника від загального захворювання або самогубства, що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та/або відповідною постановою про закриття кримінального провадження.

Порядком зміненоформи повідомлень про нещасний випадок, акта форми Н-1, журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків. Також відмінено акт форми Н-5. Якщо нещасний випадок визнається пов’язаним з виробництвом, у акті форми Н-1 це позначається великою літерою П (Н-1/П), якщо не пов’язаним з виробництвом — великими літерами НП (Н-1/НП).

Бериславське відділення управління
ВД Фонду соціального страхування України в Херсонській області