Офіційний сайт Бериславської міської ради

16

Серпень

2019

Звіт про здійснення регуляторної діяльності

Звіт про здійснення регуляторної політики

Бериславською міською радою та її виконавчим комітетом

у 2018 році

 

Реалізація державної регуляторної політики Бериславською міською радою та її виконавчим комітетом у  2018 році здійснювалась у відповідності до правових і організаційних засад, визначених законами України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів Україні від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами внесеними постановою КМУ від 16.12.2015р. № 1151.

Регуляторна діяльность у 2018 році була спрямована на недопущення економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі, підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики була постійна комісія з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньо економічної діяльності та адміністративно-територіального устрою міської ради

 

З метою послідовного впровадження державної регуляторної політики, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради від14.12.2017 р. № 282 було затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.

 

Протягом 2018 року прийнято 1 регуляторний акт:

 

Рішення Бериславської міської ради від 14.06.2018р. № 354 “Про встановлення місцевих податеків і зборів”

 

Проект рішення публічно обговорювався на робочих нарадах та зустрічах з суб’єктами господарювання.

 

Пропозиції, що надійшли від субєктів підприємницької діяльності фізичних осіб враховані у проекті регуляторного акту.

 

Впровадження на практиці прозорості, доцільності та ефективності під час розробки проекту регуляторного акту забезпечувалось шляхом підготовки розробником аналізу регуляторного впливу та відстежень його результативності.

 

З метою дотримання вимог законодавства проект рішення « Про місцеві податки і збори» направлено листом  до Державної  регуляторної   служби України ( лист від 22.05.2018р. № 02-35/387/18). Від Державної регуляторної служби України  отримано висновок щодо відповідності проекту рішення, чинному законодавству ( лист від 20.06.2018р. № 5928/0/20-18).

 

Протягом звітного року відповідно з строком проведення базового відстеження результативності регуляторного акту розробником проведені заходи з відстеження результативності регуляторного акту “Про встановлення місцевих податків і зборів” .

 

З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності Бериславської міської ради та її виконавчого комітету на офіційному веб-сайті міської ради та в офіційному виданні районної газети «Маяк» №25 від 23 червня 2018 року у визначений законодавством термін було оприлюднено: проект регуляторного акту, повідомлення про оприлюднення та аналіз регуляторного впливу до нього, висновок від Державної регуляторної служби України, звіт про відстеження його результативності.

 

На офіційному веб-сайті міської ради, у розділі «Регуляторна політика», розміщено реєстр власних регуляторних актів, забезпечено підтримку його в актуальному стані.

 

Станом на кінець 2018 року до реєстру включено діючий регуляторний акт, рішення Бериславської міської ради від 23.06.2017р. № 220 “Про місцеві податки і збори”.

 

В цілому, стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності визначив стійку тенденцію з впорядкування регуляторних процесів у відповідності до норм та вимог Закону, а упровадження принципів регуляторної політики в життя дозволило урахувати баланс інтересів влади та господарюючих суб’єктів.