Офіційний сайт Бериславської міської ради

16

Червень

2021

Правила оформлення та зразки заяв що подаються для державної реєстрації

Основні правила оформлення заяв, що подаються для державної реєстрації,такі:

1) заява заповнюється друкованими літерами;

2) якщо певна сторінка заяви не заповнюється через відсутність відомостей, що містяться на ній, така сторінка не підписується заявником і не подається;

3) друк заяви може здійснюватися з обох сторін аркуша;

4) при обранні певних полів у заяві проставляється знак «V» або інший подібний знак, що свідчитиме про обрання певного поля;

5) відомості про кінцевого бенефіціарного власника засновника юридичної особи заповнюються та в подальшому оновлюються виключно у разі наявності серед засновників/учасників юридичної особи іншої юридичної особи;

6) відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи засновника юридичної особи під час державної реєстрації змін чи реорганізації юридичної особи заповнюються виключно у разі, коли такі відомості потребують оновлення у зв’язку з певними змінами відомостей про таких кінцевих бенефіціарних власників;

7) заповнення у заяві більше відомостей, ніж необхідно, не заборонено та не є підставою для зупинення розгляду документів (наприклад, для державної реєстрації припинення юридичної особи окрім обов’язкового внесення відомостей про ідентифікаційний код заявником може бути внесено відомості про організаційно-правову форму та назву. Аналогічно і при державній реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем).

Звертаємо увагу, що відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи засновника юридичної особи подають та в подальшому оновлюють усі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

 

Зразки заяв

Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи

Заява щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – органу влади

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)

Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Зразки заповнених заяв

Заява щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця (зміна ФОП)

Заява щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця (припинення ФОП)

Заява щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця (реєстрація ФОП)

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (Зміна ЮО)

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (Припинення ЮО)

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (Створення ЮО)