Офіційний сайт Бериславської міської ради

18

Січень

2022

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Бериславською міською радою та її виконавчим комітетом у 2021 році

Реалізація державної регуляторної політики Бериславською міською радою та її виконавчим комітетом у  2021 році здійснювалась у відповідності до правових і організаційних засад, визначених законами України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів Україні від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2015 року № 1151.

Регуляторна діяльність у 2021 році була спрямована на недопущення економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі, підготовки своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

На виконання протокольного рішення №3 Державної регуляторної служби України стосовно пропозицій щодо усунення порушень вимог законодавства,  спеціалістами виконавчого  комітету міської ради здійснено перегляд існуючих регуляторних актів. За результатами аналізу їх відповідності чинному законодавству 22 жовтня 2021 року міською радою прийняте рішення №387 «Про скасування регуляторних актів Бериславської міської, Шляхівської, Зміївської та Новобериславської сільських рад», яким визнано такими, що втратили чинність 34 регуляторних актів.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики визначена постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньо економічної діяльності та адміністративно-територіального устрою.

Протягом 2021 року прийнято 1 регуляторний акт: рішення 11 сесії Бериславської міської ради VІІІ скликання від 24 червня 2021 року № 320 «Про встановлення місцевих податків  та зборів на території Бериславської міської територіальної громади на 2022 рік»

Проект рішення обговорювався на робочих нарадах та зустрічах з суб’єктами господарювання. З метою прийняття зауважень та пропозицій, оприлюднювався в засобах масової інформації, а саме: в районній газеті «Маяк» (від 30 квітня 2021 року №17) та офіційному вебсайті міської рад Пропозиції, що надійшли від суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб враховані у проєкті регуляторного акту.

Впровадження на практиці прозорості, доцільності та ефективності під час розробки проекту регуляторного акту забезпечувалось шляхом підготовки розробником аналізу регуляторного впливу та відстежень його результативності.

З метою дотримання вимог законодавства,  проект рішення «Про встановлення місцевих податків  та зборів на території Бериславської міської територіальної громади на 2022 рік» направлено до Державної  регуляторної   служби України, внаслідок чого отримано пропозиції, які враховано при прийнятті регуляторного акту.

Протягом звітного року відповідно до плану-графіку проведення результативності регуляторних актів на 2021 рік, розробником проведені заходи з базового відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків  та зборів на території Бериславської міської територіальної громади на 2022 рік»

З метою послідовного впровадження державної регуляторної політики, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради від 24 листопада 2021 року № 466 було затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік.

Перелік діючих та прийнятих регуляторних актів Бериславської міської ради внесено до єдиного обласного реєстру в електронному вигляді (гул-форма).

На офіційному веб-сайті Бериславської міської ради функціонує розділ «Регуляторна діяльність» https://berislav-mr.gov.ua/  (правий сайдбар), який періодично оновлюється та доповнюється. У цьому розділі знаходиться найактуальніша інформація стосовно регуляторної діяльності міської ради та виконавчого комітету у сфері господарської діяльності, зокрема, реєстр власних регуляторних актів, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та план-графік відстеження результативності регуляторних актів. Зазначена інформація також висвітлюється на порталі «Відкритих даних».

В цілому, стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності визначив стійку тенденцію з впорядкування регуляторних процесів у відповідності до норм та вимог Закону, а упровадження принципів регуляторної політики в життя дозволило урахувати баланс інтересів влади та господарюючих суб’єктів.